Bienvenue dans le monde de la permaculture en Turquie!

(8 Aralık 2020)

   BİYOÇEŞİTLİLİK, İKLİM, ÇEVRE: NASIL SEFERBER OLURUZ?

Paris İklim Anlaşmasının beşinci yılı kutlamaları çerçevesinde, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro tarafından düzenlenen, İstanbul Fransız Enstitüsü’nde gerçekleştirilen, Biyoçeşitlilik,İklim,Çevre:Nasıl seferber oluruz ? adlı yuvarlak masa toplantısına bir grup öğrencimizle online katılım gerçekleştirdik. Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, Fransa’nın Çevre Alanındaki Büyükelçisi Yann Wehrling,  Prof.Dr.Zeynep Zaimoğlu, Doç.Dr. Çağatay Tavşanoğlu, Doç Dr. Hakan Gür,TEMA ‘dan Ceren Pınar Gayretli, Aktivist Duru Barbak konuşmacı olarak yer aldılar.Sayın Patrik I.Bartholomeos video ile Çevre ve Biyoçeşitlilikle ile ilgili görüşlerini bizlere aktardı.

 Konferanstan bahsetmeden önce Paris İklim anlaşması ve amaçlarını hatırlayalım; 

2015 yılında Paris’te düzenlenen COP21(Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21.) Taraflar konferansında kabul edilmiştir.

 Anlaşmanın amaçları;

 Uzun dönemde, küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesi göre 2 derecenin altında kalmasını sağlamak,  Sera gazı salınımlarının küresel seviyede azalma eğilimine geçilmesi, Anlaşmanın yürürlüğe giriş anından itibaren bilimin elverdiği her türlü olanağı kullanarak sera gazı salınımını azaltacak her türlü önlemin kısa sürede aktif hale getirilmesidir.                                                                              Paris Anlaşması 22 Nisan 2016 tarihinde imzaya açılmış ve 194 ülkenin imzasıyla 6 Kasım 2016’dan itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu anlaşma dünya tarihinde, iklim değişikliği ile ilgili en geniş kabul görmüş anlaşma olma özelliğine sahiptir. 

Ancak WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) Genel Sekreteri Petteri Taalas Kasım 2019’da yaptığı açıklamada ‘’ Gerilemeye dair hiçbir belirti yok. Paris İklim Antlaşması’nın imzalanmasına rağmen atmosferdeki sera gazı yoğunluğu giderek artıyor ve Dünya’nın bu seviyede karbon salınımını en son 3-5 milyon yıl önce tecrübe ettiği, o dönemden bu yana gezegendeki ortalama sıcaklık 2-3 derece arttı ve deniz seviyesi de 10-20 metre arası yükseldi’’ demiştir.

Ve 2020’nin sonuna geldiğimiz bu günlerde, WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü) 2020 Küresel İklim Durumu geçici raporuna göre, okyanus sıcaklığı rekor seviyelerde ve okyanuslar tarafından soğurulan karbondioksitin (CO2) suyu daha asidik hale getirilmesinden etkilenen deniz ekosistemi, 2020’de küresel olarak okyanusların % 80’ninden fazlasının sıcak hava dalgasına maruz kalması nedeniyle daha da fazla zarar gördüğü, ekstrem sıcaklıklar, orman yangınları ve sel gibi yüksek etkili olayların yanı sıra rekor kıran Atlantik kasırga mevsiminin milyonlarca insanı tehdit ettiğini göstermektedir.

Birleşmiş Milletlere göre, Paris Anlaşmasında getirilen küresel ısınma artışını sanayi öncesi döneme göre 1,5 derecede sınırlama hedefine ulaşabilmek için emisyonların 2030 yılına kadar her yıl %7,6 oranında düşmesi gerekmektedir.

Buradan hareketle konferansa dönecek olursak; iklim değişikliği çalışmalarının hepimizi ilgilendirdiği yani hem devletleri hem de bütün tarafları ( Sivil toplum, Bilim insanları, Gençler ), ulaşılabilecek normları hep birlikte nasıl yukarı taşıyacağımızı özellikle bilim insanlarının disiplinler arası köprü kurarak pedagojik geliştirme sağladıkları vurgulanmıştır. İklim değişiminin görülebilir, ölçülebilir etkilerini yaşamaya başladığımızı, beslenme kapasitemizi ve çevre felaketlerine katlanma kapasitemizi zorlamaya başladığını, gıda güvenliği, temiz su, temiz gıdaya erişimin azalmaya başladığı ve salgın hastalıkların gelecek yıllarda artış görüleceğine dikkat çekilmiştir. 

2021’de Glasgow ‘da yapılacak COP26 ( Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26) zirvesinin çok önemli olacağını çünkü bu zirvede önümüzdeki on yıllar için iklim hedeflerinin daha da yukarıya çekilmesinin kabul edilmesinin beklendiği ve aynı zamanda kalkınma modelinin dönüştürülmesi, enerji geçişlerinin sağlanması için önemli kararlar alınmasının hedeflendiğinin ayrıca Fransa’nın, Dünya Doğa Kongresine ev sahipliği (Marsilya’da) yaparak, 2021’de düzenlenecek COP15 (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi 15) Taraflar konferansında Biyoçeşitlilik sözleşmesinin(CBD) kabul edilmesi için çok sayıda çalışma yürüttüğünü ve ayrıca 2023-2024’te Emisyon değerlendirmesi toplantılarının da yapacağı duyuruldu. 

Ülkemizde yürütülen çevre çalışmaları Çevre Şehircilik Bakanlığı, Kamu Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, Üniversiteler; Avrupa Birliği ile yürütülmekte ve tabana yayma çalışmalarının devam ettiği örneklerle açıklandı. 

TEMA Vakfı, 81 İlde aktif gönüllüler ile çevre çalışmalarını yürütmekte olduğunu ve iklim değişimine karşı yapılan çalışmalarda gençlerin ve kadınların katılımını teşvik edildiğini, öğrencilerle her yıl değişik başlıklar altında projeler yaptıklarını, birçok sivil toplum kuruluşu ile İklim Ağını oluşturduklarını ve toplumun her kesiminden insanlara bilginin aktarılmasını sağladıklarını ifade ettiler. Biyoçeşitliliğin korunması için toprağın ve doğal ortamın korumanın, gıda güvenliği, suyun korunması, tarım alanlarının korunmasının büyük önem taşıdığı belirtildi.

KONDA araştırma ve danışmanlık şirketi tarafından ‘’Türkiye’de İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları Algısı’’ araştırmasının sonucuna göre, ankete katılanların %51,5’i  iklim krizini virüsten daha büyük bir tehdit olarak görmektedir. Her 10 kişiden 7’sinin İklim değişikliği hakkında bilgi sahibi olduğu görülmüştür. Katılımcıların % 71,4 ü İklim değişliğinde insan faaliyetleri etkili olduğunu kabul etmektedir. İklim krizi yoktur diyenler % 6,5 olduğu, dolayısıyla bu araştırma toplumda çevre bilincinin oluştuğuna işaret etmektedir.

İklim değişikliğinden en çok etkilenecek alanlar arasında yer alan Akdeniz Havzasındaki ülkelerin birlikte yürütmesi gereken etkinlikleri olduğunu bunların arasında iklim, biyoçeşitlilik ve özellikle nesli tükenen türlerin korunması (plastikler, balıkçılık ve deniz kazaları gibi sorunlardan) genel anlamda Akdeniz havzasının korunması olarak vurgulandı.Ülkeler arasında araştırma paylaşımları yapılmasının sonuca ulaşmayı kolaylaştıracağını ve aynı zamanda yeterli araştırma yapamayan ülkelerin perspektifini geliştireceğini, araştırmacıların maddi ve manevi olarak desteklenmesi durumunda, araştırmaların hızlanacağını bununda biyoçeşitliliğin korunmasını sağlayabileceğinin düşünüldüğü ifade edilmiştir.

 Fransa için, Türkiye için, Avrupa için ve bütün dünya için sorunların aynı olduğu 2015 yılında Paris Sözleşmesindeki taahhütlerin sera gazı salınımının 2 dereceyi aşmaması yönünde iken bugün gelinen noktanın bilim insanları çok  kötü gördüğünü böyle devam edilmesi halinde sıcaklığın 5-6 derece yükseleceğini, bunun da büyük sıkıntılar doğuracağını, bu nedenle Avrupa Konseyi 2021’de Glasgow’da yapılacak COP26 toplantısında sera etkili gazların  %55 azaltılmasının hedeflediğini ve gezegenin geleceği için yani insanların kendi gelecekleri için bunu uygulamaları gerekliliği üzerinde duruldu. Gezegenimizin % 30’nun koruma bölgesi ilan edilmesinin gerekliliğine ve iklim ile biyoçeşitlilik çalışmalarının birbirine yaklaşması için çaba harcamanın önemi örneklerle vurgulandı.

İklim değişikliğinin etkilerini azalmak için, Okulumuzda öğrencilerimizle gerçekleştirmekte olduğumuz permakültür çalışmaları; bahçe çalışmaları, kompost yapımı, gıda, tohum ve doğal temizlik ürünleri atölyeleri, evcil hayvan bakımı, ağaç dikimi, akran eğitimi gibi faaliyetler öğrencilerin çevre bilinci oluşturmalarında, iklim değişikliği etkisini azaltmada ve Biyoçeşitliliğin korunmasındaki yerini,önemini bir kez daha fark ederken çalışmalarımızı yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz.

Öğrencilerimiz, bu konferansa katılarak, Küresel iklim değişim ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaları birlikte yürütmenin büyük bir öneme sahip olduğunun farkına varmış, ufukları genişlemiştir. Küresel Isınmanın olumsuz etkilerini azaltmak için çevre çalışmalarını hızlandıracak, hepimizin tek evi olan GEZEGENİMİZİ kucaklayabilmek için başka ülkelerdeki arkadaşlarının ellerini daha sıkı tutacaklardır…

 

 

BIODIVERSITÉ, CLIMAT, ENVIRONNEMENT : COMMENT SE MOBILISER?

À l’occasion du 5ème anniversaire de l’accord de Paris, un groupe d’élèves de Saint-Michel a participé à la table ronde intitulée « Biodiversité, climat, environnement : comment se mobiliser ? » organisée en ligne par l’ambassadeur de France en Turquie, Hervé Magro. De nombreux invités sont intervenus : l’ambassadeur Hervé Magro lui-même ; Yann Wehrling, ambassadeur spécialiste de l’environnement ; Prof.Dr.Zeynep Zaimoğlu ; Doç.Dr. Çağatay Tavşanoğlu ; Doç Dr. Hakan Gür ; Ceren Pınar Gayretli, représentante de l’ONG TEMA et l’activiste Duru Bardak. Le Patriarche grec, Sa Sainteté Bartholoméos 1er, a également fait part de ses réflexions.

Mais avant de parler de la conférence, commençons par rappeler les objectifs climatiques de l’accord de Paris :

Objectifs de l’accord :

  • À long terme : faire en sorte que l’augmentation de la température mondiale reste inférieure à 2 degrés par rapport à la période pré-industrielle.
  • À court terme : encourager les efforts vers une baisse mondiale des émissions de gaz à effet de serre, à savoir toutes sortes de mesures pour réduire ces émissions rapidement en utilisant toutes les possibilités de la science. Et ce, dès l’entrée en vigueur de cet accord. 
  • L’Accord de Paris a été ouvert à la signature le 22 avril 2016. Le 6 novembre 2016, il entre en vigueur avec les signatures de 194 pays. Il s’agit d’un accord historique sur le changement climatique puisqu’aucun traité n’avait rassemblé autant de signatures jusqu’alors. 
  • Malgré cet accord, le Secrétaire général de l’OMM (Organisation météorologique mondiale), Petteri Taalas, a déclaré dans un communiqué de novembre 2019 : « Il n’y a aucun signe de baisse des températures. En dépit de la signature de l’Accord de Paris sur le climat. La concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère augmente progressivement et la température moyenne sur la planète a augmenté de 2 à 3 degrés depuis la dernière fois que la Terre a connu ce niveau d’émissions de carbone il y a 3 à 5 millions d’années. Le niveau de la mer a augmenté entre 10 et 20 mètres. »
  • Alors que l’année 2020 touche à sa fin, la température des océans est à des niveaux records et l’écosystème marin affecté par le dioxyde de carbone (CO2) absorbé par les océans les rendent plus acides, selon le rapport 2020 de l’OMM (Organisation météorologique mondiale). Les températures extrêmes, les incendies de forêt et les inondations, ainsi que la saison des ouragans record dans l’Atlantique menacent des millions de personnes dont plus de 80% souffrent déjà plus des dommages dus à une vague de chaleur.
  • D’après les Nations Unies, les émissions devraient diminuer de 7,6% chaque année jusqu’en 2030 afin d’atteindre l’objectif de limitation du réchauffement climatique de 1,5 degré par rapport à la période préindustrielle fixé dans l’Accord de Paris.

 

Lors de la conférence, il a été rappelé que le changement climatique nous concerne tou(te)s : c’est grâce à la collaboration entre les États et les sociétés civiles que nous pourrons honorer nos engagements. Les scientifiques jouent un rôle déterminant dans ce processus par la vulgarisation des connaissances et l’établissement des ponts entre les disciplines. Nous commençons à ressentir les effets visibles et mesurables du changement climatique. Nous mettons à rude épreuve nos ressources alimentaires  et notre capacité à endurer des catastrophes environnementales. Les risques épidémiques vont augmenter dans les années à venir et il sera de plus en plus difficile d’assurer la sécurité alimentaire, l’accès à l’eau potable et à une alimentation saine.  

Le sommet de la COP26 (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 26) qui se tiendra à Glasgow en 2021 sera d’une importance cruciale dans ce contexte. C’est à cette occasion que les pays devront s’engager à poursuivre leurs objectifs climatiques pour les prochaines décennies et prendre des décisions importantes pour transformer nos modèles de développement et assurer la transition énergétique. 

La France, pour sa part, accueille le Congrès mondial sur la nature (à Marseille). Le pays a mené de nombreuses études pour l’adoption de la Convention sur la biodiversité (CDB) de la Conférence des Parties COP15 (Convention des Nations Unies sur les changements climatiques et environnement 15) qui se tiendra en 2021. Des réunions d’évaluation des émissions se tiendront également en 2024.

Les différentes études environnementales sont menées en collaboration avec le Ministère de l’environnement et de l’urbanisme, les institutions publiques, les organisations non gouvernementales, les universités et l’Union européenne. 

En Turquie, la Fondation TEMA a mené des études environnementales avec des bénévoles actifs dans 81 provinces, encourageant la participation des jeunes et des femmes dans les activités contre le changement climatique, réalisant chaque année des projets sous différentes rubriques avec des étudiant(e)s, établissant le Réseau climat avec de nombreuses organisations non gouvernementales et veillant à ce que l’information soit transmise aux personnes de toute origine sociale. En conclusion, la fondation souligne l’importance de la protection de la nature et des sols, des eaux et des zones agricoles ainsi que de la sécurité alimentaire pour préserver la biodiversité.

D’après les résultats de l’enquête menée par l’institut de sondage KONDA, 51,5% des personnes interrogées estiment que la crise climatique est une menace plus grande que les virus et 7 personnes sur 10 sont informées des risques encourus. 71,4% des participant(e)s reconnaissent que les activités humaines sont à l’origine du problème. Seules 6,5% des personnes interrogées rejettent l’idée d’une crise climatique.

Les pays du bassin méditerranéen font partie de ceux qui seront les plus affectés par les pénuries et les catastrophes. Ils doivent donc s’organiser ensemble pour assurer la protection de la biodiversité, la protection des espèces menacées (élaborer des solutions face à la pollution plastique, la surpêche et les marées noires).

Le partage des résultats de recherche entre les différents pays est fondamental dans ce cadre, notamment pour permettre aux pays qui n’ont pas les moyens suffisants de développer des politiques sur la question. La protection de la biodiversité sera d’autant mieux assurée et la recherche accélérée si les chercheuses et les chercheurs sont soutenu(e)s moralement et financièrement. 

France, Turquie, Europe…. peu importe. Ce sont les mêmes questions qui nous préoccupent tou(te)s. Tous les pays signataires de l’accord de Paris en 2015 se sont donc engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre pour limiter à 2°C l’augmentation de la température du globe. Malgré cela, les prévisions actuelles sont alarmantes et font état d’une augmentation de 5 à 6°C si l’activité humaine se poursuit comme aujourd’hui. Au vu de ces résultats, le Conseil de l’Europe se donne pour objectif d’obtenir un accord sur la réduction des gaz à effet de serre de 55% lors de la réunion de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en 2021. Ce n’est pas uniquement pour la planète que les populations doivent se mobiliser, mais pour leur propre avenir. 30% de la surface de notre planète devrait être placée sous protection internationale. Il est enfin crucial de recouper les études sur le climat et celles sur la biodiversité. 

Au lycée Saint-Michel, nous avons nous-mêmes mis en place des ateliers pour participer à l’effort collectif pour la protection du climat. Nous avons un jardin en permaculture et fabriquons du compost. Nous organisons également toutes sortes d’ateliers : jardinage, fabrication de yaourt, kefir, vinaigre et autres produits d’entretien naturels ; soins aux animaux domestiques ; plantation d’arbres, etc. par la méthode d’éducation par les pairs. Ces activités participent à la sensibilisation de nos élèves, à la réduction des gaz à effet de serre et à la protection de l’environnement et de la biodiversité. 

Cette conférence aura contribué à élargir la vision de nos élèves qui ont ainsi compris l’importance de mener des études nationales et internationales sur le changement climatique. Ils seront à l’avenir d’autant plus déterminés à collaborer avec leurs camarades d’autres pays pour protéger la PLANÈTE, notre maison à tou(te)s. 

 

 


 

( 11 Kasım 2020)

 

                              Permakültür Bahçemizde Sesiz Hasat

Her yıl sonbaharda birkaç partner okulla birlikte gerçekleştirdiğimiz Hasat Şenliği bu yıl Covit Pandemisi nedeniyle sessiz gerçekleştirildi. Hasat şenliği öğrencilerimizin ektikleri ve büyüttükleri ürünleri diğer okullardan gelen arkadaşları ile birlikte toplayarak, tohumluk ürünleri ayırıp ve tohumları tasnif ederek, eğitici, öğretici ve eğlenceli bir etkinlik şeklinde gerçekleşiyordu.

Bu sonbaharda okulların kısmi açılışı ile birlikte ilkbaharda ektiğimiz ürünler hasat edilmeyi bekliyordu.Öğrenciler olmadan önce domates,salatalık, biber ve yeşillikleri topladık daha sonraki haftalarda ise aromatik bitkilerimizin hasadını gerçekleştirdik. Bunlar; adaçayı, nane, kekik,lavanta, lavantin ve biberiyedir.

Bu ürünlerin bir kısmını kurutarak, öğrencilerimizin laboratuvar derslerinde yaptıkları sabun, esansiyel yağlar ve oda spreyi için ayrılırken, diğer bir kısmı ise besinlerde ve  organik çay olarak tüketilmek üzere Saint Michel ailesince paylaşılmaktadır.

Bazı öğrencilerimiz,önceki yıllardan kurutup sakladıkları adaçayı ile sınav yorgunluklarını attıklarını dile getirip mutluluklarını bizlerle paylaştılar.

Ümidimiz Covit Pandemisinin biran önce sonlanması ve öğrencilerimizle el ele permakültür bahçemizde çalışmalarımıza devam etmektir.

Öğrencilerimiz evden eğitimi takip ettikleri süre içinde balkonlarında, bahçelerinde permakültür çalışmalarını ve kompost yapımına devam etmişler ve ebeveynleri ile birlikte meyve fideleri de yetiştirmişlerdir. 

Gençlerimiz bizlerin onlara gösterdiği yolda hızla ilerlemekte geleceklerine dolayısıyla doğal çevreye dört elle sarılmaktadırlar. Umudumuzu YEŞERTİYORLAR ve enerjimize enerji katıyorlar, minnettarız…

 

                     Discrète récolte dans notre jardin en permaculture 

Chaque année, en compagnie des écoles partenaires, nous organisons à l’automne un festival de la récolte. Habituellement, les élèves se retrouvent pour cueillir les légumes qu’ils ont fait pousser et mettent de côté les graines et les noyaux qui pourront être réutilisés. Avec la pandémie de Covid-19, nous avons été obligés de revoir nos ambitions à la baisse.

Avec l’ouverture partielle des écoles, de nombreux légumes plantés au printemps attendaient d’être récoltés. Nous avons ramassé les tomates, concombres, poivrons et salades avant l’arrivée des élèves puis les plantes aromatiques (sauge, menthe, thym, lavande et romarin). 

Une partie de ces plantes seront ensuite séchées et utilisées par la suite en laboratoire pour fabriquer du savon, des huiles essentielles et des désodorisants tandis que l’autre partie sera distribuée aux membres de la famille Saint-Michel.

Plusieurs de nos élèves nous ont dit, avec excitation, qu’ils avaient réussi à atténuer la fatigue des examens en buvant la sauge qu’ils avaient récoltée les années précédentes. Nous souhaitons de tout coeur que la pandémie de Covid-19 se termine rapidement afin que nous puissions retourner ensemble travailler en permaculture dans le jardin. 

Pendant la période d’enseignement à distance, beaucoup de nos élèves ont fait leur compost et ont poursuivi leurs activités en permaculture depuis leur balcon et leur jardin. D’autres ont planté des graines d’arbres fruitiers avec leurs parents. 

Nous sommes fiers de nos jeunes élèves qui progressent à grands pas et prennent soin de l’environnement. Ils nous donnent de l’espoir et sont une source infinie d’énergie et de joie… 

 

 


(05 Haziran 2020)

 

                                          Caretakers Çevre Konferansı 2020

1986 yılından beri her yıl farklı konularda ve farklı ülkelerde gerçekleştirilen, geçen yıl Türkiye’nin ev sahipliğini üstlendiği Uluslararası Çevre Konferansı olan Caretakers bu yıl Covit-19 Pandemisi nedeniyle 5 Haziran 2020 tarihinde yani Dünya Çevre Gününde Endonezya CEI (Caretakers the environment international) tarafından Webinar olarak düzenlendi.

Bu yılın konusu tüm dünyayı etkisi altına alan Covit-19 nedeniyle 

‘’ How will we treat our Mother Nature post COVİD-19 Lockdown? ‘’ olarak belirlenmiştir.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da, birçok ülkeden öğrenci ve öğretmenler katıldı. Okulumuzdan öğrencilerimiz, Aslı,Barış,Tuna,Duru ve Birce ile katılım gerçekleştirdik.

Konferansta, insan sağlığı ile çevre arasındaki ilişki vurgulanarak,dünyanın hepimizim evi olduğu ve nerede olursak olalım hep birlikte çevre için çalışmlarını sürdürmemizin gerekliliği ve önemi anlatıldı.

Küçük çocukların mesajlarından oluşan videolar çok dikkat çekiciydi. Çocuklar biz büyüklere çağrıda bulunuyorlardı.Mutluluğu,sevgiyi, dostluğu doğada bulduklarını haykırıyorlardı.Evden çevre için yapabildiklerini anlatıyorlardı.

Sağlıklı, sürdürülebilir yaşam ve temiz çevre için biz büyükler onlara daha çok öncülük etmeliyiz.

Öğrencilerimizin bu konferansa katılarak, yaptıkları çevre çalışmalarına bir bakış açısı daha getirmiş ve aynı zamanda farklı ülkelerdeki kardeşlerinin çevre için yaptıklarını görerek güç kazanmış olacaklardır.

2021 Caretakers’ın çocukların, gençlerin festival tadında geçirecekleri, birlikte atölyeler, yeni projeler yaratacakları bir konferans  olması dileğimle… 

 

 

                                 Conférence Environnement Caretakers 2020

 Depuis 1986, la conférence pour l’environnement Caretakers se déroule habituellement chaque année dans un nouveau pays, sur un thème différent. C’est d’ailleurs la Turquie qui avait accueilli l’événement l’an dernier. A l’occasion de la Journée internationale pour l’environnement, le 5 juin, l’équipe Caretakers Indonésie s’est chargée d’organiser un Webinar intitulé “How will we treat our Mother Nature post COVİD-19 Lockdown ? ”. Comme chaque année, des équipes d’élèves et d’enseignant(e)s des quatre coins du monde ont participé. Aslı, Barış, Tuna, Duru et Birce ont représenté Saint-Michel. Au cours de la conférence, il a essentiellement été question des liens entre la santé humaine et l’environnement. La Terre est notre maison à tou(te)s, et peu importe où nous habitons, nous devons tou(te)s poursuivre nos efforts pour la préserver. Les vidéos des jeunes enfants dans laquelle ils appelaient leurs aîné(e)s à réagir ont particulièrement attendri les participant(e)s. “C’est dans la nature que nous trouvons le bonheur, l’amour, et l’amitié”, ont-ils confié. Ils ont également expliqué comment, dans leurs gestes au quotidien, ils participaient à la protection de la planète. 

En tant qu’adultes, nous nous devons de montrer le bon exemple pour éviter la pollution de la planète et assurer des modes de vie durables. 

Nos élèves ont apporté une pierre à l’édifice et partagé leurs expériences. Ils ont aussi été particulièrement inspirés par les retours de leurs camarades venu(e)s d’autres pays.

En espérant que nos jeunes seront rassemblé(e)s pour la prochaine édition de Caretakers 2021 !

 

 

 


 

(05-12 Şubat 2020)

           Bahçemizde Kış Yeşillikleri ve Sebzeler

Okulumuz Permakültür bahçesinde daha önceden zenginleştirdiğimiz toprağa, kış yeşillikleri ekimi ve sebzeleri dikimi gerçekleştirilmiştir.

Öğrencilerimiz el birliği ile sebze fidelerini ayırmış, kardeş bitki ekimi yöntemi ile toprakta uygun çukurlar açarak dikimini gerçekleştirmişlerdir. Bunun yanında yeşillik tohumlarını ekmişlerdir.

Bu sebzeler arasında; top lahana,kara lahana, kereviz, göbek salata, kıvırcık, soğan, sarımsak, bezelye, nane, maydanoz yer almaktadır. Öğrenciler ayrıca bu sebzelerin bakımını üstlenerek ,büyüme sürecini de takip edeceklerdir. Büyüme sürecinde sıcaklık ve suyun önemini göreceklerdir.

Gerçekleştirilen bu çalışma ile öğrenciler sebzeleri tanımış adlarını öğrenmiş, doğru dikim ve ekim yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenmişlerdir.

Herbes aromatiques et légumes d’hiver dans notre jardin                     

Nous avons planté des plantes aromatiques et des légumes d’hiver dans la terre – enrichie de compost – du jardin en permaculture de notre école. Nos élèves ont préparé les jeunes pousses de légumes, les ont plantées selon le principe des plantes compagnes dans des rangées préalablement creusées. Des choux cabus, des choux violet, du fenouil, des coeurs de salade, de la batavia, des oignons, de l’ail, des petits pois, de la menthe, du persil… Les élèves seront chargé(e)s de s’occuper des plantes et observeront ainsi leur pousse jusqu’à maturité. Ils comprendront ainsi l’importance de l’arrosage et de la température sur la pousse des légumes. Grâce à cette activité, nos élèves ont appris à reconnaître les plantes et à mettre en pratique les bonnes techniques de plantation.  


(15 Ocak 2020)

Sevimli Dostların Koruyuculuğunu Üstlenmek

Okulumuz Seramik Kulübünde yer alan 12 öğrencimiz, yapmış oldukları eserleri Yedikule Hayvan Barınağına bağışlayarak oradaki sevimli dostlarımızdan 12 tanesinin koruyucu ailesi olmuşlardır.

Böylelikle onların besin ihtiyaçlarını karşılamak yanında zaman zaman ziyaret edip sevgi ve şefkat ile onları kucaklamışlardır.

Öğrencilerimizi bu örnek davranışlarından dolayı kutlar, başarılarının devamını dileriz.

 

          Prendre soin de nos amis les animaux

 Grâce à leurs dons, les douze élèves du club de céramique se sont porté(e)s garant(e)s pour douze adorables animaux du refuge de Yedikule. Les dons permettront de couvrir les frais de nourriture. Les élèves leur rendront également régulièrement visite pour leur tenir compagnie et leur apporter affection et tendresse. Bravo à nos élèves pour leur comportement exemplaire !

 

 


(08 0cak 2020)

                               İklim Değişikliği Semineri

TEMA Vakfından eğitmenler, Aslıhan Ay ve Orhan Yüksel Çevre/Permakültür Kulübü öğrencilerimize iklim Değişimi konulu bir Seminer vermişlerdir.

Bu seminerde öncelikle iklim değişimi tanımlanmış, bu değişiklikte doğal olayların ve insanların etkisi anlatılmıştır.1880 lerden başlamak üzere sıcaklık anomalileri grafik üzerinde incelenerek son 50, 60 yıldaki hızlı artış ile insan faaliyetleri arasındaki ilişki incelenmiştir.

Nüfus artışı, teknolojik gelişmeler, sanayileşme, doğal kaynakların aşırı kullanımı, tüketim çılgınlığı doğrudan veya dolaylı olarak iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisi görülmüştür.

Öğrencilerin katılımları ve soruları seminerin çalıştay havasında geçmesini sağlamıştır.

Atmosferdeki karbon salınımlarının, iklim değişikliğini doğrudan etkilediğini bu etkilerin dünyanın farklı bölgelerinde farklı sonuçlar doğurduğunu; şiddetli yağışlar,fırtınalar,

dondurucu soğuklar veya aşırı sıcaklar, kuraklık ve orman yangınları şeklinde yaşandığı dile getirilmiştir. 

Ekosistemlerin bozulması, bazı türlerin yok oluşu ile iklim arasındaki ilişki birkaç küçük video izlenerek konuya büyük dikkat çekilmiştir. Çevre çalışmalarını artırmanın ve yaygınlaştırmanın genç nesillerin geleceği açısından olan önemi vurgulanmıştır.

Bu seminer, Kulüp öğrencilerimizin okul içinde ve okul dışında yapmış oldukları çalışmaların önemini birkez daha kavramalarını  ve daha neleri yapabileceklerini görmelerini sağlamıştır.

 

            Séminaire sur le changement climatique

Aslıhan Ay et Orhan Yüksel, formateurs de la fondation TEMA, ont animé un séminaire auprès de nos élèves du club Environnement sur le changement climatique. Ils en ont tout d’abord donné la définition précise et ont expliqué les effets de l’activité humaine et des phénomènes naturels sur ce changement. En présentant le graphique de l’évolution des températures depuis 1880, ils ont montré que la planète a enregistré une augmentation anormale des températures ces 50, 60 dernières années et ont ainsi mis en évidence l’impact des activités humaines. L’augmentation de la population, le développement de la technologie, l’industrialisation, la surexploitation des ressources naturelles et les folies de la consommation ont eu, directement ou indirectement, des effets néfastes sur le changement climatique. La participation enthousiaste des élèves ont transformé le séminaire en véritable symposium. Les émissions de gaz à effet de serre aggravent le réchauffement du globe qui provoque des catastrophes aux quatre coins de la planète : pluies torrentielles, tornades, phénomène de glaciation, canicule, sécheresse et incendies de forêt.   

Les élèves ont ensuite visionné quelques vidéos très intéressantes sur le lien entre l’évolution climatique, la dégradation des écosystèmes et la disparition des espèces animales et végétales. Il nous faudra transmettre ses conclusions aux futures générations.     

Grâce à ce séminaire, les élèves du club Environnement ont réalisé combien leurs activités étaient d’une importance capitale dans ce combat, à l’école comme ailleurs, et sont désormais encore plus volontaires pour continuer dans cette voie.      


(11 ve 19 Aralık 2019)

                                 Toprağın Zenginleştirilmesi

Toprağın zenginleştirilmesi için topraktan aldığımızı toprağa geri vermeliyiz.

Tarımda verimliliği yükseltme çalışmalarından biri toprağın verimini arttırmaktır. 

Bitkiler kökleri ile topraktan mineraller alarak büyür, gelişir ve bizlere hazır yiyecekler haline gelirler. Zamanla topraktaki mineraller azalır.

SainT Michel Lisesi Çevre/ Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencileri, bahçemizdeki sebze ektiğimiz yükseltilmiş yataklardaki toprağı zenginleştirmek için sonbaharda ağaçlardan dökülen yaprakları, bahçede biçilen çimleri ve mutfaktaki sebze meyve atıklarını toprağa katmışlardır. Böylece topraktan aldıklarımızı, toprağa geri veriyor oluyoruz.

Öğrenciler, bu çalışmaları büyük bir keyifle yapmışlardır. 

Permakültür çalışmalarının vazgeçilmezi olan katmanlı toprak oluşturmuşlardır.

Bu toprak mineraller bakımından zengin olmaktadır. Ayrıca kendi hazırladıkları kompostu da eklediklerinde, verimi fazla olan ürünler elde etmektedirler.

Bu etkinlik ile öğrencilerimiz, sürdürülebilir yaşam için dönüştürmenin, kaynağına geri vermenin önemini okulumuzun permakültür bahçesinde uygulayarak izleme imkanı bulmaktadırlar.

                              Enrichissement des sols

Pour enrichir le sol, nous devons lui rendre ce qu’il nous a donné pour améliorer le rendu. Les plantes poussent grâce aux minéraux que leurs racines puisent dans le sol, se développent et arrivent à maturation, prêtes à consommer. Mais la teneur du sol en minéraux a tendance à diminuer avec le temps.  

Les élèves du club Environnement de Saint-Michel ont enrichi le sol des lasagnes avec le compost, l’herbe coupée et les feuilles. Ainsi, nous rendons au sol ce qu’il nous a donné.

Les élèves ont passé un moment convivial. Ils ont ajouté quelques couches à la lasagne, technique indissociable de la permaculture. Le sol a ainsi été réenrichi en minéraux. Grâce à l’ajout de compost, le rendement des sols s’améliore. 

Avec cette activité, les élèves ont mis en pratique les principes de développement durable dans le jardin de l’école.  

 


(04 Aralık 2019)

                           Aromatik Bitkili Sabunlar
Permakültür Kulübü ve Kimya Kulübü öğrencileri 4 Aralık 2019’da Okul bahçemizdeki
aromatik bitkileri kullanarak doğal ( katkısız) sabunlar yapmışlardır.
Permakültür bahçemizde yetiştirilen aromatik bitkileri önceki ayda hep birlikte toplamışlardı.
Bu bitkiler, lavantin, biberiye, nane, adaçayı ve defne, lavantadır. Permakültür Kulübü
öğrencileri bitkileri gölgede kurutup daha sonra ayıklayarak kullanılacak hale getirmişlerdir.
İki Kulüp öğrencileri, birbirlerine yardım ederek, gerektiğinde önlüklerini ve eldivenlerini
paylaşarak Kimya öğretmenimiz Aydan hanımın önderliğinde doğal sabun yapımını
faydalarını da öğrenerek gerçekleştirmişlerdir.

Sabun yapımı; Kullanılan malzemeler, zeytinyağı, sodyum hidroksit, su ve aromatik
bitkilerdir.
Öğrenciler, ölçülerine göre malzemeleri bir kaba koyarak karıştırmışlardır. Karışımı kalıba
dökerek katılaşmasını ve form almasını beklemişlerdir.
Zeytinyağı, sodyum hidroksit çözeltisi ile reaksiyona girdiğinde sabun ve gliserin oluşur.
Buna esterlerin bazik ortamda hidrolizi; sabunlaşma denir.
Okul  bahçesinde yetiştirdiğimiz defne, biberiye ve lavanta çiçeğinden yaptığımız sabunlar
cilt için oldukça etkilidir. Özellikle ürettiğimiz sabunların içinde köpürücü, kimyasal
renklendirici, güçlü koruyucular, parfüm (esans) bulunmamaktadır, tamamen doğal
yöntemlerle yapılmıştır. Sabunlaşma sırasında oluşan gliserin sabunun yapısı içinde kalır
uzaklaştırılmaz ve cildi nemlendirir. Doğal yöntemle ürettiğimiz sabunların kullanıma hazır
olması için 4-6 hafta beklemesi gerekmektedir.
Biberiye Sabunu anti-bakteriyel özelliği vardır. Cilt problemlerinin giderilmesinde son derece
etkilidir. Saçları besler ve güçlendirir.
Defne sabunu kepeklere karşı korur. Antiseptik oluşu sayesinde derideki bir çok hastalığa,
egzamaya ve mantara iyi gelir. Derideki gözenekleri açar ve rahatlatır Doğal kokusu ve
antiseptik oluşundan dolayı evdeki dolaplarda kullanılması haşere barınmasını
engeller. Lavanta sabunu da, anti-bakteriyel özelliğine sahip bir sabundur.
Bu etkinlik ile öğrencilerimiz, doğal bakım ürünlerini gerçekleştirmenin mutluluğunu
yaşamışlardır. Ayrıca aromatik bitkilerin insan sağlığı için olan önemini ve sağlıklı yaşama etkilerini öğrenmişlerdir. Kulüpler arası işbirliğinin üretim aşamasında ve bilgi
paylaşımındaki zenginliğinin farkına varmışlardır.

 

                   Savons aux plantes aromatiques

Le 4 décembre 2019, les élèves des clubs de chimie et de permaculture ont fabriqué des
savons sans additifs avec des plantes aromatiques qu’ils avaient récoltées tous ensemble le
mois précédent. Ils ont utilisé la lavande, le laurier, la sauge, la menthe et le romarin qu’ils
avaient triés et faits sécher. Les élèves ont suivi les instructions de leur professeure de chimie
Mme Aydan, s’aidant les un(e)s les autres, s’échangeant tabliers et gants nécessaires aux
manipulations et ont appris tous les bienfaits des savons naturels.
Pour la fabrication du savon, il faut de l’huile d’olive, de l'hydroxyde de sodium, de l’eau et
des plantes aromatiques.
Les élèves ont dosé et mélangé tous les ingrédients dans un récipient, puis les ont transvasés
dans des moules avant de les laisser durcir. Quand l’huile d’olive entre en contact avec la
solution d’hydroxyde de sodium, la réaction produit de la glycérine et du savon : on appelle
cette hydrolyse en milieu basique « la saponification ». Les savons que nous avons fabriqués à
partir des fleurs de laurier, de romarin et de lavande que nous faisons pousser dans le jardin de
l’école sont particulièrement bénéfiques pour la peau car ils ont été fabriqués avec des
produits naturels et ne contiennent aucun additif (produit moussant, colorants, conservateurs,
parfum (etc.)
Pendant le processus de saponification, la glycérine s’intègre à la composition du savon et agit
comme un hydratant. Une fois le mélange transvasé dans les moules, il faut attendre quatre à
six semaines pour pouvoir utiliser les savons. Le savon au romarin a des propriétés
antibactériennes et est conseillé pour les personnes ayant des problèmes de peau. Il est
également bon pour les cheveux puisqu’il les nourrit et les renforce.
La savon au laurier prévient l’apparition de pellicule dans les cheveux. Grâce à ses propriétés
antiseptiques, il est recommandé pour les personnes souffrant d’eczéma, de champignons et
autres maladies de peau. Il nettoie les pores de la peau et apporte une sensation d’apaisement.
Il est également utilisé pour prévenir l’apparition d’insectes dans les placards de la maison. Le
savon à la lavande présente également des propriétés antibactériennes.
Les élèves étaient ravi(e)s de fabriquer des produits de soin naturels lors de cette activité. Ils
connaissent désormais les propriétés sanitaires des plantes aromatiques. La collaboration entre
les clubs dans la production et le partage de savoir leur a été particulièrement bénéfique.

 

 


(13 Kasım 2019)

                          Ve Tohumlar…

Sebze ve meyve yetiştirmek kadar tohumlarını kurutmak ve saklamak tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği için büyük önem taşımaktadır.

Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencilerimizle sebze hasat sırasında, tohum için ayrılan sebzelerin tohumları çıkarıldı. İyi tohum elde etmek için en iyi sebze ve meyve, ağacında, dalında uzun süre bekletilir, tohumların iyice gelişmesi sağlanır. Güneş ışığı alan gölge bir yerde kurutulur. Bütün bunları gerçekleştiren öğrencilerimiz, bugün, bu tohumlar tasnif edildi ve tek tek isimleri yazıldı. Korunmak üzere  kavanozlara ve saklama kaplarına koyuldu.

Korumaya aldığımız tohumların arasında,Permakültür bahçemizde yetiştirdiğimiz; domates,biber,soğan,lahana,nane,soya fasulyesi, amarant,salatalık,kavun,karpuz yer almaktadır. Ayrıca doğal yetiştirilen çeşitli meyvelerin (hurma,elma, yeni dünya,erik, vişne, kiraz,kayısı,hünab) tohumları ile orman meyvelerinin( mersin,alıç,  kuşburnu, kızılcık) tohumları da yer almaktadır.

Öğrencilerimiz, bu çalışmaları yaparak tohumun insan yaşamındaki önemini öğrenmiş olmaktadırlar. Ayrıca bundan sonra yedikleri sebze ve meyvelerin tohumlarına başka bir bilinçle bakmış olacaklardır.

 

    DES GRAİNES, ENCORE DES GRAİNES…

La récupération, le séchage et la conservation des graines sont tout aussi importants que les techniques de production dans la culture des fruits et des légumes. Pendant la récolte, les élèves du club Environnement ont récupéré les graines des légumes récoltés pour les mettre de côté. Pour obtenir des graines de la meilleure qualité, il faut les laisser sur la plante ou l’arbre le plus longtemps possible afin qu’elles se développent au maximum. Elles doivent être séchées à la lumière du soleil. Grâce au travail préalable de nos élèves, toutes les graines ont été rassemblées et classifiées avant d’être mises dans des bocaux et des boîtes hermétiques – sur lesquels ils ont écrit leur nom – pour une meilleure conservation. Nous avons ainsi mis de côté les graines des légumes que nous faisons pousser dans notre jardin en permaculture : des tomates, des poivrons, de l’oignon, du choux, de la menthe, du soja, de l’amarante, des concombres, des melons et de la pastèques.  

Ils ont aussi mis en conserve des graines de fruits qui poussent naturellement (dattes, pommes, kakis, prunes, griottes, cerises, abricots, jujubes) et des fruits de forêt (des baies, döngels, cynorrhodons, cornouillers). 

Grâce à cette activité, nos élèves ont compris l’importance des graines dans le développement d’une agriculture durable saine pour la santé humaine. Ils porteront désormais un regard bien différent sur les graines des fruits et des légumes qu’ils consommeront à l’avenir.  

 

 


(06 Kasım 2019)

                              Aromatik Bitkilerimiz

Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencilerimiz Permakültür bahçesinde yetiştirdikleri Aromatik Bitkileri Kimya Kulübündeki arkadaşları ile birlikte hasat etmişlerdir. Topladıkları bitkileri kurutarak daha sonra Kimya laboratuvarda hocaları eşliğinde sabun,mum,oda kokusu,parfüm yapımında kullanacaklardır. 

Doğal ürünlerin kozmetikte kullanılması sağlıklı bir yaşamın sürdürülmesi açısından önem taşımaktadır.

Kokulu bitkiler aromatik bitkiler olarak tanımlanmaktadır. Bu bitkiler, yapraklarından değişik lezzetler elde edilen ve farklı iklimlerde yetişebilen bitkilerdir. Güzel koku ve tad vermeleri için kullanılmaktadırlar. Ayrıca şifalı bitki olarak da kullanılmaktadırlar.

Bahçemizde yer alan bitkiler; Melisa,Yasemin,Lavanta, Adaçayı, Biberiye, Kekik, Nane, Fesleğen ve Kişniş yetiştirilmektedir. Bahçemizde yetiştirdiğimiz bu aromatik bitkiler, sebzelerin zararlılardan korunmasını sağlarken, arılar ve kelebekler için uygun ortam oluşturmaktadırlar. Aromatik bitkiler sayesinde, hiçbir kimyasal kullanılmadığı için sebzelerin sağlıklı büyümesini, aromalı olmalarını sağlamaktadırlar. Permakültür yapılan bahçelerde, bitki türlerinin bir arada yetiştirilmesi, birbirlerinin besin ihtiyacını karşılamaktadır. Toprağın verim değerini artırmaktadır. Sürdürülebilir tarım için toprağın verimi önemli bir yer tutmaktadır.

Öğrencilerimiz bu çalışmayla, bitkileri yakından gözlemleyerek, kokularından faydalanarak ayırt edebilmekte, iklim koşulları ile bitki ilişkisini kurabilmektedir.

Aromatik bitkilerin kullanım alanlarını ve faydalarını öğrenmektedirler.

Öğrenciler, bu bilgileri ve becerilerini birbirleri ile paylaşarak yaygınlaşmasını sağlamaktadırlar. Aynı zamanda doğal ortamda, bahçede, bitkilerle, toprakla uğraşmanın mutluluğunu yaşamaktadırlar.

 

                            Plantes aromatiques

Les élèves du club Environnement et les élèves du club de Chimie ont récolté les plantes aromatiques qu’ils avaient plantées dans le potager de permaculture de l’école. Après avoir fait sécher les plantes, les élèves comptent les utiliser en laboratoire de chimie pour en faire du parfum, des bougies, du savon et des parfums d’ambiance. L’usage des cosmétiques naturels est important pour s’assurer une hygiène de vie saine. On qualifie d’aromatiques les plantes qui dégagent un parfum ; leurs feuilles ont des goûts particuliers et poussent sous différents climats. Elles sont utilisées pour parfumer et donner du goût aux plats. Elles peuvent également être utilisées comme plantes médicinales. 

Dans notre jardin, nous faisons pousser de la mélisse, du jasmin, de la lavande, de la sauge, du romarin, du thym, de la menthe, du basilic et de la coriandre.

Ces plantes aromatiques permettent de préserver l’équilibre de notre potager puisqu’elles protègent les légumes des parasites et créent un environnement favorable aux espèces qui butinent, comme les abeilles et les papillons. Grâce à elles, nos légumes gagnent en arôme et poussent sans pesticides !         

Dans les potagers en permaculture, les différentes plantes poussent ensemble et assurent respectivement l’apport en nutriments des unes et des autres, augmentant ainsi la productivité des sols ; or, celle-ci est déterminante pour le développement durable. Grâce à ce travail dans le jardin, les élèves ont pu observer de près la pousse de ces plantes. Ils  parviennent désormais à les distinguer et ont compris l’impact des conditions climatiques sur leur pousse. Ils ont également appris davantage sur leurs bénéfices, leur domaine d’utilisation et participent à la diffusion de la connaissance en partageant ces informations avec leurs camarades et autour d’eux. Quel bonheur de travailler la terre en plein air !  


 

(31 Ekim 2019)

Sürdürülebilir Kalkınma Çağı Konferansı ve Kitap Tanıtımı

Yeditepe Üniversitesi tarafından Türkçeye çevrilen “Sürdürülebilir Kalkınma Çağı” kitabı dolayısıyla Moderatörlüğünü Sürdürülebilir Düşünceler Başkanı Dilek Bil’in yaptığı bir konferans düzenlenmiştir.

 

Bu konferansa; Kitabın yazarı, Colombia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Bölümü Başkanı Profesör Jeffrey D.Sachs, Büyük Girişimci Fikirler Kuruluşu Bakanı Gabriela Ramos,Unilever Ortodoğu Başkanı Mustafa Seçkin, Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli ve WWF Türkiye Başkanı Aslı Pasinli katılmışlardır.

Sürdürülebilir bir yaşam,sürdürülebilir bir kalkınma için; gıda ,temizlik ürünleri , hayvanların korunması, sağlıklı yaşam ve benzeri konularda dünyada yapılanlar ve yapılması gerekenler, deneyimler ve elde edilen sonuçlar, yeni fikirler, ve çözüm öneriler tartışılmıştır.

Daha sonra kitap tanıtımı gerçekleştirilmiş ve Yazar kitabını yazma sürecini aktarmıştır.

Sürdürülebilir bir yaşam için dünyanın tüm ülkelerinin el birliğiyle çalışmasının gerekliliğini özellikle Gelişmiş Ülkelerin Sürdürülebilirlik için Gelişmekte olan ülkelere eğitim ve sağlık açısında katkı yapmalarının önemini vurgulamıştır.

Bu konferans bizlere, gelecek yüzyılda Gezegenimizin Korunması için Sürdürülebilirliğin her faaliyette çok önemli olacağının altını çizmiştir. Ayrıca bilim insanlarının üretimlerini ve önerilerini dikkate almamızın hayati önem taşıdığını hatırlatmıştır.

 

« Pour une ère de développement durable »        

L’université de Yeditepe a organisé une conférence à l’occasion de la traduction en turc du livre « Pour une ère de développement durable », avec la modération de Dilek Bil, présidente de l’association Pensées durables.

De nombreuses personnalités étaient présentes : l’auteur du livre lui-même, Prof. Jeffrey D.Sachs, président du département de développement durable à l’université de Colombia ; Gabriela Ramos, présidente de la Fondation des grandes idées entrepreneuriales ; Mustafa Seçkin, président d’Unilever Moyen-Orient ; Gamze Cizreli, fondatrice de Big Chefs  et Aslı Pasinli, présidente de WWF Turquie.

Les participant(e)s ont débattu de toutes les solutions envisageables pour des modes de vie et un développement durable : l’alimentation, les produits d’entretiens, la protection de la faune, les conseils pour une vie saine, les expériences dans le monde entier etc.

L’auteur du livre a ensuite pris la parole pour présenter son livre et parler du processus d’écriture. Nos intervenant(e)s ont tout particulièrement insisté sur la nécessité de la coopération internationale, et notamment des pays développés envers les pays en voie de développement dans les domaines de l’éducation et de la santé.

Cette conférence nous a rappelé combien tous les actes seront importants à l’avenir dans la lutte pour la protection de la planète. Il est essentiel de prendre en compte les propositions et les points de vue des scientifiques. 

 


(16 Ekim 2019)

                               Kurda, Kuşa, Aşa…Ve Göze

Çevre/ Sürdürülebilir Yaşam Kulübü,16.İstanbul Bienali paralel sergisi olan Kurda, kuşa, Aşa… Ve Göze fotoğraf sergisini ziyaret etmişlerdir.

Sergi, Buğday Derneği ve İstanbul Bomonti Ekolojik Pazarı kurucusu Lalehan Uysal tarafından hazırlanmıştır. 

Lalehan hanım,öğrencilere ekosistemi, ekolojik yaşamı ve tohumun hikayesini ,doğal tohumlardan elde edilen ürünlerin sağlık açısından önemini anlatmıştır. Öğrencilerimiz okul bahçemizde gerçekleştirdikleri çalışmaları ve elde ettikleri tohumları nasıl koruduklarını aktarıp hikayeye katkıda bulunmuşlardır.

Lalehan hanım, bu serginin ortaya çıkışında gözlemin etkisini ve gençlerin bu gözlemleri sık gerçekleştirmesinin doğayı tanımadaki rolünü aktarmıştır. Fotoğraflarda yer alan tohumların tek tek özelliklerini ve yetişme alanlarını, geçmişten günümüze Anadolu’da tohuma verilen değeri ve yaşam döngüsündeki yerini aktarmıştır. Serginin adının da Anadolu’da kullanılmış bir deyim olduğunu, tohumun sadece insanların yetiştireceği ürünler için değil tüm canlılar için olan önemini vurguladığını belirterek sözünü söyle tamamlamıştır;

“Her denklaşöre bastığımda toprağına tohum serpen Anadolu insanının ektiğinin sadece insan için değil,tüm canlılar için olduğuna dair niyetini tekrarlıyorum; Bu tohumlar kurda kuşa,aşa…Ve bu kadim niyetin sonuna bir kelime daha ekliyorum “ve göze”

Sarı karpuz tohumlarının çıkarıldığı ve tadımın yapıldığı bir uygulama gerçekleştirerek, farklı tatların ve tohumların gizemli dünyasını öğrencilerin keşfetmesi sağlanmıştır.

 

Öğrencilerimiz,bu sergide sanatın doğayı anlamadaki gücünün farkına varmışlardır. Serginin,tarihsel bir mekanda ve şehir merkezinin dışında olması, onlara doğayla iç içe olmanın mutluluğunu tatmıştır.

                                              Pour l’oeil 

Nos élèves du club Environnement se sont rendus à la 16ème Biennale d’Istanbul pour visiter l’une des expositions du Off intitulée « Pour l’oeil » montée par Lalehan Uysal, membre de l’association Buğday et fondatrice du marché bio de Bomonti.

Elle leur a expliqué le fonctionnement de l’écosystème et de la vie en harmonie avec la nature ; elle a insisté sur l’importance des graines naturelles pour obtenir des produits sains. Nos élèves ont pu partager leur expérience et raconter comment ils récupèrent les graines du jardin et les différentes activités auxquelles ils participent dans le jardin de l’école. Mme Lalehan a constaté l’impact qu’avait eu cette exposition sur le regard des jeunes dans leur compréhension de la nature.

En effet, chaque image présente une graine et s’accompagne d’explications sur ses caractéristiques, ses espaces de culture, son importance dans la culture d’Anatolie et son rôle dans le cycle de la vie. Le titre de l’exposition est un adage utilisé en Anatolie et il est utilisé tout autant pour les cultures que pour les autres êtres vivants. 

« A chaque fois que j’appuie sur le déclencheur, je reproduis le même geste que les habitants de l’Anatolie qui sèment des graines : je ne le fais pas que pour les humains mais pour tous les êtres vivants. Ces graines sont pour les loups, les oiseaux et pour nos assiettes… et j’ajoute à ce vieil adage un nouvel élément : ‘l’oeil’ », a-t-elle expliqué.

La visite s’est poursuivie par une dégustation de graines et de saveurs, révélant leur monde mystérieux. 

Dans cette exposition, nos élèves ont compris qu’il est important de bien connaître la nature. Ils ont également eu la joie de passer du temps au grand air grâce à cette exposition organisée dans un lieu historique, loin du centre ville. 

 


(11-13 Ekim)

                                         Elma Hasadı

Saint Michel ve Notre Dame de Sion Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencileri ortak proje kapsamında, Bolu Seben ilçesinde Elma hasadı gerçekleştirmişlerdir.

Bolu ilinin 56 km. güneyinde bulunan ilçe Elması ile meşhurdur. 11 farklı elma çeşidi bulunmaktadır. Elma halkın önemli geçim kaynaklarından birini oluşturmaktadır. 

Elma, sirke, marmelat, kurutulmuş elma,meyve suyu şeklinde tüketiciye ulaştırılmaktadır.

 İlçe tarım Müdürü, Selçuk Güçbilmez, öğrencilerimize elma bahçesinde ,elmanın yetişme koşullarını, bakımını, dalından koparılma şeklini anlatmış, sorularına yanıt vermiştir. Daha sonra bahçede yer alan iki çeşit elma büyük bir keyifle toplanmıştır.

Bahçe sahipleri ile sandıklara doldurularak, satışa hazır hale getirilmiştir. Öğrenciler kendi topladıkları elmalardan bir bölümünü aileleri için almışlardır.

Elma hasadı bittikten sonra Selçuk bey eşliğinde çevredeki sebze ekimi,hastalıklarla doğal mücadele. tohum özellikleri hakkında yerinde bilgi edinmişlerdir.

Seben ortalama 1400-1500 rakıma sahip Aladağ ve Seben dağı çevresinde toplanmış bir çok yaylaya sahiptir. Öğrencilerle yayla yaşamını ve ekonomik faaliyetlerini incelemek üzere Kızık Yaylasını ziyaret edildi.Yayla evlerini yakından görüldü, her evin önünde evin bir ferdi gibi yaşayan köpekleri sevildi,ormancılık ve yaylacılık yapan Veysel bey ve eşi hayvan bakımını ve sağma işlemini göstermişlerdir.

Öğrencilerimiz  yaylalarda en önemli faaliyetin hayvancılık olduğunu yakından gözlemlemişlerdir.

Günün sonunu, dağ otelindeki yemekten sonra dinlenerek geçirilmiştir.

Sebe’de ovalarda kurulmuş bir çok köy bulunmaktadır. Alpagut köyünde 2000 yıllık geçmişe sahip siyez buğdayı ekimi yapılmaktadır. Öğrencilerimizle Seben’de bulunan yerel değirmene gidilmiş, buğdaydan doğal bulgur ve un yapımını gözlemlenmiştir. 

Dönüş yolunda ise coğrafi gözlemler yapılmış,Aladağların tabakalı yapısı,Aladağ Göleti Milli parkında yürüyüş sırasında, ormanı oluşturan ağaçları,otların arasındaki çiçekleri,göletteki yosunları ve çevredeki orman meyvelerinin tek tek incelenmiştir.

Bu uygulama gezisi, öğrencilerimize kırsal alandaki yaşamı tanıtırken aynı zamanda farklı iklimlerdeki tarım ürünlerini,doğal bitki örtüsünü,suyun önemini ve ekonomik faaliyetleri yerinde tanıma imkanı vermiştir

Öğrencilerimiz, doğadaki döngüleri ve iklimi korumanın her bölgedeki yaşamın sürdürülebilirliği için ne kadar önemli olduğunun farkında olarak yaşamlarına devam edeceklerdir.

                      La récolte des pommes

Dans le cadre des activités communes aux clubs Environnement de Saint Michel et Notre Dame de Sion, les élèves sont allés faire la récolte des pommes dans la région de Seben, à 56km au sud de Bolu, particulièrement connue pour ses pommes. On y trouve onze variétés de pommes différentes et cette production constitue la ressource de revenu principale des habitant(e)s de la région puisqu’en plus de la vente de pommes, ils vendent des produits dérivés comme le vinaigre, la marmelade, des pommes séchées, du jus de fruit etc. Selçuk Güçbilmez, directeur du département de la gestion de l’agriculture dans la région, a accueilli nos élèves dans le verger, leur a expliqué comment se faisaient la culture de la pomme, son entretien, sa récolte et a répondu à leurs questions.  

Puis, ils ont été faire la récolte de deux variétés de pommes dans le jardin et les ont chargées dans des caisses pour les préparer à la vente, accompagnés des propriétaires du verger. Les élèves ont pu garder une partie de la récolte pour les ramener à leur famille.

Après la récolte de pommes, Selçuk Güçbilmez leur a donné de plus amples explications quant aux spécificités des graines, les méthodes naturelles pour lutter contre les maladies et la culture des légumes. Il y a entre 1400 et 1500 pâturages dans la région de Seben et Aladağ ; le petit groupe s’est rendu dans celui de Kızık pour mieux comprendre comment fonctionnent la vie et l’activité économique dans ces environnements. Les élèves ont pu voir les chalets de près et ils ont caressé les chiens, postés devant chaque maison comme s’ils étaient des membres de la famille à part entière. Le forestier Monsieur Veysel et son épouse, habitant(e)s et protecteurs du pâturage, ont pris le temps de leur montrer la traite et l’entretien du bétail. Nos élèves ont compris combien l’élevage était une activité indissociable de la vie dans les alpages. A la fin de la journée, ils ont regagné l’hôtel pour le dîner et un repos bien mérité. Il y a de nombreux villages dans la plaine de Seben. Dans le village d’Alpagut, vieux de 2000 ans, on peut trouver de l’épeautre. Nos élèves ont visité le moulin du village et ont pu observer les différentes étapes de la fabrication de boulgour et de farine. Sur le chemin du retour, attentifs à la géographie, leurs yeux émerveillés ont découvert les fruits des bois, les algues du lac, les fleurs au milieu des hautes herbes, les arbres majestueux de la forêt pendant une marche dans le parc national d’Aladağ.

Cette visite grandeur nature a permis aux élèves de découvrir la vie à la campagne ainsi que les activités économiques, l’importance de l’eau, le couvert végétal et les produits agricoles sous d’autres climats. Ils sont désormais pleinement conscients de l’importance des équilibres naturels locaux et de la protection de l’environnement pour le climat.   


(09 Ekim 2019)

     Bahçemizde Hasat Zamanı

Saint Michel Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulübü, Permekültür bahçemizdeki ürünleri, Robert Kolej ve Notre Dame de Sion’daki kulüp arkadaşları ile birlikte hasat etmişlerdir.

Öğrencilerimiz kendi kuruttukları tohumları kullanarak yetiştirdikleri,domates, biber, lahana, soğan, sarımsak, salatalık, amarant, adaçayı, kekik, nane, biberiye ve tatlı kapağını keyifle toplamışlardır.

Fidan dikimini  ve bahçe bakımını kimi zaman birlikte gerçekleştirdikleri diğer okullardaki arkadaşları ile yaptıkları ürün toplama faaliyetini bir şölene dönüştürmüşlerdir. Topladıkları ürünlerin çok olgun olanlarından öğretmenleri eşliğinde tohum ayırma işlemi gerçekleştirmişlerdir. Bu tohumları iyice kurutup bir sonraki ekim mevsiminde toprakla buluşturacaklardır.

Sebzelerin yaprak, gövde ve saplarını kompost için ayırmışlardır. Elde edecekleri kompostu toprağa geri vererek, sürdürülebilir tarıma katkıda bulunmuş olacaklardır.

Elde edilen ürünler ve tohumlar bölüşerek, doğal sebze ekim alanlarının yaygın olmasında katkıda bulunmuş olacaklardır.

Bu etkinlik ile öğrencilerimiz, birlikte üretmenin, paylaşmanın mutluluğunu yaşamışlardır. Ayrıca büyük işleri de emeklerin birleştirilmesi ile kısa sürede tamamlanabilir olduğunu görmüşlerdir.

 

                                    Le temps des récoltes                                      

Les élèves du club Environnement de Saint-Michel ont fait les récoltes du jardin de l’école en compagnie de leurs camarades du club de Notre-Dame de Sion et de Robert Kolej.

Ils ont ramassé avec entrain les produits qu’ils avaient fait pousser à partir des graines qu’ils avaient eux-mêmes faites sécher : du romarin, de la menthe, du thym, de la sauge, de l’amarante, des concombres, de l’ail, de l’oignon, du chou, des poivrons et des tomates.

Quelle joyeuse fête ! Accompagnés de leurs professeures, ils ont mis de côté les légumes les plus mûrs pour en récupérer des graines à faire sécher qu’ils mélangeront à la terre lors de la prochaine période de semis. Ils ont également isolé les feuilles, les tiges et les branches pour les mettre au compost, en une démarche inspirée de l’agriculture durable. Ils participent également à la diffusion de graines et de produits sain et naturel.    

Les élèves ont été ravis de partager et de travailler en collaboration avec leurs camarades grâce à cette activité. Cette collaboration leur a permis de combiner leurs efforts et de réaliser plus de choses en un minimum de temps.  

 

 

 


(25.9.2019)

                                   Buz ve Gökyüzü

Saint Michel Lisesi Öğrencileri, Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası çerçevesinde gösterimi gerçekleştirilen Buz ve Gökyüzü belgesel filmini izlemişlerdir.

Yönetmen Luc Jacquet,buz bilimci Claude Lorius 1957 ve henüz çok genç bilim insanı iken Antartikadaki araştırma serüvenini aktarmıştır. 82 yaşına kadar süren bu serüvende bir çok zorlukla, yoksunlukla karşılaşmış olmasına rağmen ülkesinden, ailesinden  kilometrelerce uzakta bilimsel çalışmalarını sürdürmüştür. Yıllarca süren araştırmalarda, bir tesadüf sırasında buzullar erirken aralarında sıkışmış havanın bizlere oluştukları dönemdeki iklim hakkında bilgiler verdiğini aktarmaktadır. Film, atmosferdeki karbon oranı ile küresel iklim değişimi ilişkisini daha net anlamamızı sağlamıştır.

Öğrenciler ilgi ile izledikleri filmde, doğal çevrenin korunmasında bilimsel çalışmaların önemini ve film sonrası yapılan söyleşide, buzulların erimesinde ve iklim değişiminde insanın rolünü daha iyi kavramışlardır. Ve karbon ayak izlerini azaltarak iklime olumlu katkılarda bulunacaklarına söz vermişlerdir.

Filmin sonunda Claude Lorius 82 yaşında bizlere şöyle sesleniyordu “insan zorlukla karşılaştığında çok daha muhteşem kendi olur”

                                     Le ciel et la glace                                                  

Dans le cadre de la semaine de la Diplomatie climatique de l’Union Européenne, les élèves de Saint-Michel ont visionné le documentaire « Le ciel et la glace ». Le réalisateur Luc Jacquet y raconte l’aventure de Claude Lorius, jeune scientifique spécialiste des pôles, qui se rend faire une recherche en Antarctique en 1957.  

Malgré les privations et les difficultés, il a poursuivi son travail jusqu’à l’âge de 82 ans, loin de son pays et de sa famille. Tout au long de cette recherche, il a, par hasard, assisté à la fonte de la banquise et a ainsi pu obtenir des informations essentielles sur la composition de l’atmosphère en analysant les poches d’air qui avaient été capturées par la glace des siècles auparavant. Le documentaire nous a permis de mieux comprendre le lien entre émissions de carbone et réchauffement climatique. Les élèves ont suivi le film avec grand intérêt. Pendant la conférence qui a suivi, ils ont mieux compris l’importance des recherches scientifiques dans la protection de l’environnement ainsi que le rôle des hommes dans la fonte des glaces et le changement climatique. Ils se sont promis d’agir pour la protection de l’environnement en limitant leur empreinte carbone.  

Comme le disait le vieux Claude Lorius à la fin du documentaire : « C’est en se confrontant à la difficulté que l’homme se surpasse ».    


(21 Eylül 2019)

                               Dünya Temizlik Günü

Saint Michel Lisesi, Genç Çevre Gönüllüleri 21 Eylül Cumartesi günü,157 ülkede aynı anda gerçekleştirilen

“Dünya Temizlik Günü” etkinliğini Moda sahilindeki temizliğe katılarak gerçekleştirdiler.

Bu etkinlik kapsamında,bir çok okuldan katılan arkadaşları, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, çevrede yaşayan genç yaşlı hep beraber çöp topladılar, çevreyi temizlediler ve temiz çevrenin tüm canlılar açısından önemine dikkat çektiler.

Öğrencilerimiz sürdürülebilir bir gelecek için, yaşanabilir bir dünya için el ele verip farkındalık yarattılar.

Gençler geleceklerine sahip çıkıyor…

 

  Journée mondiale du nettoyage de la planète

Le samedi 21 septembre 2019, les élèves du lycée Saint-Michel ont participé à la journée mondiale du nettoyage de la planète qui se déroulait simultanément dans 157 pays du monde. Les élèves de nombreux établissements scolaires et des membres de nombreuses organisations de la société civile se sont retrouvés sur les bords de mer du quartier de Moda. Les jeunes comme les plus âgés ont ramassé les déchets, nettoyé les espaces verts et montré ainsi l’importance d’un environnement sain pour tous les êtres vivants. Nos élèves ont ainsi fait de la sensibilisation pour un monde plus harmonieux, en accord avec les principes du développement durable.

Les nouvelles générations prennent décidément leur avenir en main…


 

(30 Haziran- 6 Temmuz)

Öğrencilerimiz Caretakers Uluslararası Çevre Konferansında

Saint Michel Lisesi Çevre/ Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencileri,

Caretekars of the Environment İnternational konferansına katılmışlardır.

Bu yıl Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı ve 33.sü gerçekleşen konferansın teması

‘’Sustainable Living in a Big City ‘’,16 ülkeden öğretmen ve öğrenciler olmak üzere konferansa 232 delege katılmıştır.

Katılımcılar, ülkelerinde yaptıkları çalışmaları ve çevre ile ilgili çözüm önerilerini gerçekleştirdikleri sunumlarla anlatmışlardır.

Öğrencilerimiz. Notre Dame de Sion’daki arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları,

‘’Journey of Cottun’’ ve ‘’Natural Food Workshops’’ projelerinin sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.İki kez gerçekleştirilen sunumlar ilgi ile karşılanmıştır.

Ayrıca öğrencilerimiz gerçekleştirdikleri Seed Ball workshop ile bir çok ülkeden gelen arkadaşlarına tohum topu yapımını ve önemini anlatmışlardır.

Afiş sunumlarında da yaptıkları projelerin çalışma aşamalarını,amacını ve ulaştıkları sonuçları aktarmışlardır.

Konferansa katılan üniversite hocalarının ve uzmanların, Sürdürülebilirlik, Geridönüşüm ve İklim Değişimi ile ilgili bilgilendirici ve ilham verici sunumlarını dinleyerek, yeni fikirler elde etmişlerdir.

Gezegenimizin geleceği ile doğal kaynakların kullanımı hakkında düzenlenen münazaralarda gençler, tartışarak, birbirlerini ikna ederek doğru düşünceleri ön plana çıkarmayı başarmışlardır.

Gruplar halinde doğayı keşfe çıkmış,ekosistemin işleyişini gözlemlemişlerdir.

 Boğaziçi Üniversitesi biyolojik arıtma merkezini incelemiş,büyük şehirlerde çevre çalışmalarında bilim insanlarıyla işbirliğinin önemini farkına varmışlardır.

Kültür gecesinde,her ülke özgün yiyecek ,içecek ve halk oyunlarıyla tanıtım gerçekleştirmiştir. Ülkemizdeki yiyecek ve kültür zenginli büyük ilgi toplamıştır.

 

Her yıl değişik proje ve workshoplarla katıldığımız, Uluslararası Çevre Konferansı olan Caretakers; yoğun çevre eğitimi ve uygulamalarıyla dünya çapında gerçekleşen en önemli konferanslardan birini oluşturmaktadır. Öğrencilerimiz, bu konferansa katılarak bir çok ülkeden gelen kendileri gibi çevre liderliği yapan arkadaşları ile ülkelerinde yaptıkları çalışmaları paylaşmakta, yeni fikirler geliştirmekte,dostluklar oluşturmaktadırlar. Bir hafta boyunca doğa,temiz çevre, temiz enerji, temiz besin ve iklim değişikliğiyle ilgili beyin fırtınaları gerçekleştirerek,bir kez daha ‘’Gezegenimizin Geleceğine’’ sahip çıkma sözü vermişlerdir.

Sürdürülebilir kaynakları kullanmak, Yaşamın Sürdürülebilirliğini sağlayacaktır…

Nos élèves à la Conférence Internationale sur l’Environnement Caretakers

 Les élèves de Saint-Michel membre du club Environnement ont participé à la Conférence Internationale sur l’Environnement Caretakers.

C’est en Turquie que s’est déroulée cette 33ème édition ayant pour thème “Sustainable Living in a Big City”, qui a accueilli 232 délégués – professeurs et élèves – de 16 pays différents. Les participants ont exposé leurs travaux et proposé des solutions pour l’environnement lors de conférences. A deux reprises, nos élèves ont présenté leurs projets “Journey of Cotton” et “Natural Food Workshop” réalisés avec leurs camarades de Notre-Dame de Sion. Le public les a écoutés avec grand intérêt. Ils ont également expliqué à leurs camarades venus du monde entier l’importance des boules de semences grâce à l’atelier Seed Ball.

Ils ont détaillé toutes les étapes de leurs projets, leurs buts et les objectifs fixés dans les affiches qu’ils avaient préparées. 

Les professeurs et les spécialistes venus assister à la conférence ont fait le plein de nouvelles idées sur le changement climatique, le recyclage et le développement durable grâce à des exposés plus inspirants les uns que les autres.

Les jeunes ont débattu de l’avenir de notre planète et de l’utilisation des ressources naturelles, et sont parvenus à convaincre les autres afin d’aboutir à des solutions optimales. 

Ils ont également fait des sorties nature pour aller découvrir les environs et observer les écosystèmes. Ils se sont rendus sur le site d’épuration de l’Université du Bosphore et ont compris l’importance d’une collaboration avec des scientifiques dans les travaux de protection de l’environnement dans les grandes villes.  

Une soirée a été consacrée à la découverte de la culture des différents pays représentés : les délégués ont tour à tour proposé des jeux de société et offert des boissons et des plats typiques de leur pays. La richesse culturelle de notre pays a suscité une grande curiosité.

Nous participons chaque année à la Conférence Internationale sur l’Environnement Caretakers avec des nouveaux projets et ateliers : il s’agit de l’une des conférences les plus importantes dans le domaine de l’écologie (formation et applications) au niveau mondial.

En participant à cette conférence, nos élèves ont créé des liens d’amitiés avec d’autres camarades, leader sur les questions écologiques, venus du monde entier. Ils ont partagé leurs travaux et ont développé de nouvelles idées. La semaine a été rythmée par des brain-storming sur tous les sujets : la nature, la protection de l’environnement, les énergies propres, l’alimentation sans pesticide ou encore le changement climatique.

Ils se sont, une nouvelle fois, promis de préserver “l’avenir de notre planète”.

L’utilisation de ressources naturelles renouvelables permettra d’assurer un mode de vie durable….

 

 


(14 Mayıs 2019)

            Öğrencilerimiz Sevimli Dostlarıyla

Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencilerimiz,Çevre gönüllüsü arkadaşları ile beraber Yedikule Hayvan Barınağındaki Sevimli Dostlarını yaz tatili öncesi ziyaret ettiler. Onların bir kısım ihtiyaçlarını karşılamış ve onlarla sevgi dolu zaman geçirmişlerdir.

Öğrencilerimiz barınaktaki görevlilerden köpeklerin bakımı ve bazı cinslerin özellikleri hakkında bilgi edinmişlerdir.Ayrıca gönüllü çalışma koşullarını da öğrenmiş ve aileleriyle de daha sık ziyaret edeceklerinin sözünü vermişlerdir.

              Nos élèves retrouvent leurs ami(e)s

Nos élèves du club Environnement ont rendu visite au refuge pour animaux de Yedikule avant les vacances d’été en compagnie de leurs ami(e)s bénévoles. Certain(e)s d’entre eux se sont occupé(e)s de nourrir les animaux tandis que d’autres ont passé du temps avec eux, leur donnant toute leur affection. Les employé(e)s du refuge ont expliqué aux élèves comment s’occuper des chiens et ont donné de nombreuses informations sur les différentes races. Nos élèves ont également pris connaissance des conditions de travail des bénévoles et ont promis de revenir leur rendre visite avec leur famille.

 


(12 Mayıs 2019)

              Çevre Masalları Okuma Etkinliği

Saint Michel ve Notre Dame de Sion Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencileri,Harbiye ilköğretim okulu birinci sınıf öğrencilerine kendi yazdıkları Çevre Masalları okuma etkinliği düzenlediler.

Üç ayrı sınıfa dağılarak, minik kardeşlerine kimi yerde canlandırma yaparak, kimi

yerde onları da dahil ederek masallarını okudular,onlarla çevre konusunda sohbet ettiler.

Öğrencilerimiz,bu etkinlik ile minik kardeşlerinde çevre duyarlılığı oluşturmakla birlikte onlara hayvan sevgisini aşılamayı amaçlamışlardır.

                Lecture de contes sur l’environnement

Les élèves du club Environnement des lycées Saint Michel et Notre Dame de Sion ont organisé une séance de lecture des contes sur l’environnement qu’ils ont écrits auprès des élèves de 1ère de l’école primaire de Harbiye.  

Après avoir réparti les petit(e)s dans trois classes différentes, nos élèves leur ont lu des histoires et les ont fait participé à la lecture grâce à des techniques interactives et des mises en scène. Ils ont également discuté d’environnement.

Grâce à cette animation, nos élèves ont sensibilisé les petits à la protection de l’environnement ainsi qu’au soin des animaux.  

 

 


(29 Mayıs 2019)

Kulüp öğrencileri, bu yılki bahçe çalışmalarını başarı ile tamamlamışlardır.

Cette année, les éléves du club ont atteint leurs objectifs.


 (11 Mayıs 2019)

            Öğrencilerimiz II. Coğrafya Çalıştayında

Çevre/Sürdürülebilir Yaşam kulübü öğrencilerimizden, İpek, Eylül ve Barış Erenköy Işık Lisesi, Erenköy Fen Lisesinin gerçekleştirdikleri “ Sürdürülebilir Ekonomi” temalı II. Coğrafya  çalıştayına öğretmenleri eşliğinde katılmışlardır.

20 okuldan öğretmen ve öğrencilerin katıldığı çalıştayda,ekonomist Emin Çapa, ekonominin temel kavramlarını ve Ekonomi -Coğrafya ilişkisini öğrencilerle kurduğu diyaloglar şeklinde interaktif olarak anlatmıştır.

Sanayici ve eğitmen Eren İnönü ise giderek değişen ekonomik faaliyetlerdeki bireyin rolünü aktarırken öğrencilere meslek seçimlerinde bu durumu göze almalarının önemini vurgulamıştır. Ayrıca birçok iş kolunda gelecekte robotların daha çok yer alacağını ancak sanat ve yaratıcılığın kalıcı olacağını vurgulamıştır. Öğrencilerin soruları ve cevaplar ile konuşmalar tamamlanmıştır.

Kısa bir aradan sonra öğrenciler masalarına geçerek komite çalışmalarına başlamışlardır.

1.Dış ticaret komitesi

2.Tarım komitesi

3.Sanayi komitesi

4.Turizm komitesi

5.Spekülatif Yönlendirmeler komitesi

 

Beş komite olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarda öğrenciler birlikte araştırma yapmış, raporlar hazırlamışlardır. İki oturum halinde iki saat süren bu çalışmalar, komite sözcüleri tarafından sorunlar ve çözüm önerileri şeklinde tüm katılımcılara  birer sunum şeklinde aktarılmıştır.

Öğrencilerimizden Eylül, grubundan bir arkadaşıyla, Spekülatif Yönlendirme komitesinin sözcüsü olarak büyük beğeni toplayan sunum gerçekleştirmişlerdir

 

Bu çalıştaya katılarak öğrencilerimiz,Sürdürülebilir Ekonomi konusunda birçok kavram üzerinde derinlemesine düşünme fırsatı bulmuşlardır. Farklı okullardan gelen arkadaşları ile beyin fırtınası gerçekleştirmiş,tartışmış ve çözüm üretmeye çalışmışlardır.

 

     Nos élèves au 2ème Congrès de Géographie

İpek, Eylül et Barış, nos élèves du club Environnement, ainsi que les élèves des lycées Erenköy Işık et Erenköy Fen ont participé au 2ème Congrès de Géographie intitulé « Économie durable » en compagnie de leurs professeur(e)s.

Lors de ce congrès, auquel participaient des élèves et des professeur(e)s d’une vingtaine d’écoles, l’économiste Emin Çapa est intervenu pour expliquer les bases de l’économie et ses liens avec la géographie en un dialogue interactif.  

L’industriel et formateur Eren Inönü a quant à lui expliquer le rôle des individus dans une économie en constante évolution, conseillant aux élèves d’y réfléchir avant de choisir leur orientation professionnelle.  

La robotisation va se généraliser dans de nombreux secteurs mais l’art et la créativité garderont toute leur importance. La discussion s’est achevée sur une séance de questions/réponses.  

Après une courte pause, les élèves se sont réparti(e)s par comité pour lancer les travaux de groupes :

1.Comité du commerce extérieur

2.Comité agriculture

3.Comité industrie

4.Comité tourisme

5.Comité spéculation

 

Les élèves des cinq comités ont ainsi travaillé ensemble, effectué des recherches afin de finaliser des rapports sur les thématiques définies au cours de deux sessions de deux heures de travail.

Les porte-paroles des différents groupes ont ensuite exposé les problématiques et les solutions ainsi dégagées aux autres participant(e)s.

La présentation de notre élève Eylül, porte-parole du comité spéculation, a rencontré un franc succès.

Ce congrès a donné l’opportunité à nos élèves d’approfondir les concepts propres à l’économie durable, au cours duquel ils auront travaillé et tenté de trouver des solutions avec des élèves venant de différentes écoles.

 

 

 


(10 Mayıs 2019)

                                         Bahara Merhaba !

                                         Bahçe Çalışmaları

Permakültür kulübü öğrencilerimiz, Notre Dame de Sion lisesindeki kulüp arkadaşları ile Permakültür bahçemizde erken hasat yaparak baharı karşıladılar ve yeni fideler diktiler.

Kışın birlikte ektikleri lahana, ıspanak, roka, sarımsak, soğan ve naneleri bahar yağmuru eşliğinde büyük keyifle topladılar. Daha sonra tohumdan büyüttükleri yeni fideleri toprakla buluşturdular.Bu fideler arasında domates, maydanoz, salatalık,fasulye,mercimek, kişniş, kadife çiçeği ve mısır yer  aldı.

Öğrenciler, bu etkinlikle, farklı okullardaki arkadaşları ile çalışmanın, üretmenin  ve birlikte öğrenmenin keyfini yaşarken, aynı zamanda doğanı muhteşem yaratıcılığını izlemektedirler.

 

                                     Bonjour Printemps !

                      Activités dans le jardin de l’école

 Nos élèves du club Permaculture et leurs camarades du lycée Notre-Dame de Sion ont accueilli le printemps par une activité – précoce – de semis et de plantation.

C’est avec une grande excitation qu’ils ont récolté – sous une bruine printanière – la menthe, les oignons, l’ail, la roquette, les épinards et les choux qu’ils avaient plantés ensemble cet hiver. Ils ont ensuite mis en terre les petites pousses qu’ils avaient fait germer à partir de graines récoltés : des plants de tomates, du persil, des petits concombres, des lentilles, de la coriandre, des soucis et du maïs.

Les élèves ont eu le plaisir de partager cette activité, d’apprendre et de produire en compagnie des élèves d’autres écoles. Ils ont aussi eu la chance d’observer de près la merveilleuse créativité de la nature.

 


(12-15 Nisan)

                         Likya Yolu Temiz Kalsın

Saint Michel ve Notre Dame de Sion Fransız Liseleri, Çevre/Permakültür kulüpleri daha temiz çevre için el ele verip Likya Yolu Temiz Kalsın yürüyüşünü gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz, Faralya- Ölüdeniz yürüyüşü boyunca çöp topladılar ve doğaya tohum topları ile meyve çekirdekleri bıraktılar.

Sosyal sorumluluk kapsamında, Fethiye’ye bağlı, Seydikemer’de yer alan Döğer ilköğretim okulunu ziyaret etmişlerdir.

Okuldaki kardeşleri, halk oyunları dansları ile onları karşılamışlardır.Birlikte eğlenceli yarışma oyunları gerçekleştirmişlerdir.

Ayrıca öğrencilerimiz, Döğer ilköğretim okulundaki kardeşlerine kendi yazdıkları Çevre Masallarını okuyarak, doğaya hep birlikte sahip çıkmak için akran eğitimi gerçekleştirmişlerdir.Doğanın renklerini duvarlara aktarmışlardır.

Bu gezi ile, öğrencilerimiz,Türkiye’nin doğal ve tarihi güzelliklerinin farkına varmış ve bu alanların korunmasında çevre temizliği ile katkıda bulunmuşlardır.

Doğaya tohum topu bırakarak bitkilerin geniş alanlara yayılmasını sağlamışlardır.

Sosyal sorumluluk kapsamında, Döğer İlköğretim okulu ile çevre çalışmaları gerçekleştirerek, farkındalık yaratmışlardır.

                    Pour une Voie Lycienne propre !                                       

Les élèves des clubs Environnement des lycées français Saint-Michel et Notre-Dame de Sion se sont retrouvés pour une randonnée de collecte d’ordures sur la Voie lycienne pour nettoyer et purifier l’environnement.

Tout au long de cette voie qui s’étend de Faralya à la mer Ölüdeniz, nos élèves ont collecté les détritus et en ont profité pour semer des graines et des noyaux de fruits afin de reverdir l’environnement.

Dans le cadre des projets de responsabilité sociale, ils ont ensuite poursuivi par une visite de l’école primaire de Döğer de Seydikemer (Fethiye).

Leurs petits camarades les ont accueillis au rythme de danses folkloriques. Ils ont ensuite participé à des jeux et se sont beaucoup amusés ensemble.

Nos élèves ont aussi eu l’occasion de lire aux jeunes élèves les contes qu’ils avaient eux-même écrits sur l’environnement, réalisant ainsi une forme d’« éducation par les pairs » pour prendre soin de l’environnement. Ils ont aussi peint les murs de l’école ensemble.

Grâce à ce voyage, nos élèves ont découvert les beautés historiques et naturelles de leur pays tout en participant à la protection de l’environnement.

Les boules de semenses dispersées viendront élargir encore l’étendue de la flore et leurs jeunes camarades de l’école primaire Döğer seront désormais sensibiliss à la cause environnementale.  

 

 

 


 

(10 Nisan 2019)

                                          Sabun Atölyesi

Permakültür ve Kimya Kulübü öğrencileri doğal sabun yaptılar.

Les éléves du club Pernaculture et Chimie ont fait des savons naturels.

 

 

 


(27 Mart 2019)

                                    Ekmek Atölyesi

Çevre/sürdürülebilir Yaşam Kulübümüz, Permakültür eğitmeni Ferdağ Sezer eşliğinde ekmek yapımı atölyesi gerçekleştirmişlerdir. Ferdağ hanım öncelikle öğrencilerle, ekmeğin tarihçesini, sofralardaki önemini, vitamin değerini ve doğal ekmek tüketiminin insan sağlığı açısından önemini içeren bir sohbet gerçekleştirmiştir.

Daha sonra kullanılacak malzemeleri de tanıtarak yani un,tuz,maya ve su kullanarak ekmek yapımını hep beraber gerçekleştirmişlerdir.Bütün malzemelerin karıştırılıp hamur haline getirilişini,bekletilip mayalanmasını ve sıcak fırında pişirilişini aşama aşama eğlenceli bir şekilde öğrenmişlerdir.

Öğrenciler pişirdikleri ekmekleri, okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri ile paylaşarak büyük mutluluk yaşamışlardır.

Bu atölye çalışması ile öğrenciler, her yetişkin bireyin kolaylıkla ekmek yapabileceğini, temiz ve ucuz gıdaya biraz emek harcayarak ulaşmanın mümkün olduğunun farkına varmışlardır.

 

                    Atelier de fabrication de pain                                                         

Les élèves du club Permaculture ont assisté à un atelier de fabrication de pain en compagnie de leur professeure de permaculture, Ferdağ Sezer. L’atelier a commencé par une discussion avec Mme Ferdağ sur l’histoire du pain, son importance dans la culture gastronomique, son potentiel d’apport en vitamines et son importance pour la santé.

Elle a ensuite présenté les différents ingrédients nécessaires (farine, levure, sel et eau) qu’ils ont ensuite utilisés pour faire la pâte. Après l’avoir faite reposer pour la faire monter, ils l’ont enfournée et ont suivi, amusés, toutes les étapes de cuisson. Les élèves ont ensuite eu le plaisir de distribuer le pain à leurs professeurs et leurs camarades.    

Grâce à cet atelier, les élèves ont appris comment, avec un peu d’effort en fabriquant des produits comme le pain, il était facile d’avoir une alimentation saine et bon marché.

 


(20 Mart 2019)

                               Tohum Topları

Çevre/ Sürdürülebilir Yaşam kulübü ve seramik kulübü öğrencileri tohum topu etkinliği gerçekleştirdi.

Tohum topları doğaya bırakılmaya hazır.

Geleceğimize hizmet ediyoruz ya da gelecek bizim…

 

Des boules de grain

Les élèves du club de l’environnement/ permaculture et de céramique ont réalisé l’activité des boules de grain.

les boules de grain sont prêtes à s’étendre sur la nature.

Nous servons notre avenir/ l’avenir appartient à nous

 

 

 


(27 Şubat 2019)

                                      Pamuk Sergisi

Permakültür kulübü öğrencilerimiz, Notre Dame de Sion Fransız Lisesi Permakültür kulübündeki arkadaşları ile Eylül ayında gerçekleştirdikleri Pamuk Projesi, Belgesel Fotoğraf Sanatçısı Alberto Modiano’nun objektifinde öıümsüz hale geldi.

27.Şubat.2019’da Okulumuz Jeanne D’Arc Salonunda Sergi açılışı gerçekleştirildi.

Her iki okulun Permakültür Kulübü Öğrencileri, misafirlere Pamuğun yolculuğunu( tarladan fabrikaya olan sürecini) büyük heyecan ve mutlulukla anlatmışlardır.

                     Exposition sur le Coton

Nos élèves membres du clubs Environnement et Permaculture ont réalisé un projet sur le coton au mois de septembre en compagnie de leurs camarades du lycée Notre-Dame de Sion, projet immortalisé grâce aux photographies de l’artiste documentariste Alberto Modiano. Le vernissage de l’exposition s’est déroulé le 27 février 2019 en salle Jeanne d’Arc.

C’est avec émotion et enthousiasme que les élèves de nos deux établissements ont raconté le voyage du coton (du champ à l’usine) à nos invité(e)s.

 


(13 Şubat 2019)

                                 Formation TEMA       

Tarcan, Mehmet et Orhan bey, tous trois formateurs de la fondation TEMA, sont venus parler à nos élèves d’agriculture biologique. İls leur ont expliqué les différentes étapes nécessaires, les techniques et les périodes d’arrosage les plus efficaces ainsi que la différence entre les graines biologiques, hybrides et OGM.  

İls leur ont offert des graines de melon, de maïs et de tomates à planter au printemps dans notre potager. L’utilisation de graines biologiques est déterminante car elles permettent d’obtenir des produits sains et, grâce à leur caractère résistant, d’éviter l’usage d’engrais et de produits chimiques. De plus, il est possible d’assurer l’arrosage des plantes avec très peu d’eau grâce à l’absorption de la vapeur par la terre, quand le soleil ne tape pas trop fort.     

Nos élèves ont également pu parler de leurs travaux en permaculture, des légumes qu’ils avaient fait pousser, des graines qu’ils ont mises de côté pour l’année prochaine et se sont engagés à suivre les conseils des formateurs concernant les techniques d’arrosage.

Cette collaboration avec TEMA contribuera à sensibiliser nos élèves à l’écologie et à élargir leurs horizons.

 

                                        TEMA Eğitimi

TEMA Vakfı Eğitmenleri, Tarcan bey, Mehmet bey ve Orhan bey öğrencilerimize,organik tarım uygulama aşamalarını, etkin sulama yöntemlerini, bitkileri sulama zamanını ve tohum çeşitlerini; organik, hibrit ve GDO’lu tohum arasındaki farkları anlatmışlardır. Baharda kendi bahçemizde ekmek üzere atalık domates, kavun ve mısır tohumu hediye etmişlerdir.

Organik tohumun sağlıklı ürün elde etmede önemli olduğunu ve bu tohumların dayanıklı olması nedeniyle ilaçlama yapılmadan çok güzel ürün elde edildiğini örneklerle açıklamışlardır. Ayrıca güneş ışınlarının etkisinin az olduğu zamanda yapılan sulamada, suyun buharlaşmayla kaybolmadan toprak tarafından emileceğini ve bitkilerin su ihtiyacını az miktarda su ile karşılanabileceğinin mümkün olduğunu anlatmışlardır.   

Öğrencilerimiz de, okul bahçemizde kendi yetiştirdikleri sebzelerden elde ettikleri tohumlarla sonraki yılda fide ve sebze yetiştirerek organik tohumların devamlılığını sağladıklarını ayrıca sulama yaparken bu öğrendiklerini dikkate alacaklarını söylemişlerdir.

TEMA vakfı ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği öğrencilerimizin ufkunu genişletecek ve çevre duyarlılığını pekiştirecektir.

 

 

 


(16 Ocak 2019)

                              Okuldaki Ağaçlarımız

Öğrencilerimiz ,İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Hocalarından Prof. Dr. Ünal Akkemik eşliğinde okulumuz bahçesindeki ağaçları bir bir tanımış ve onlara birer kimlik oluşturmuşlardır. Bundan sonra artık ağaçlarımıza özgün adları ile sesleneceğiz.

Bu çalışmada öğrenciler, Avrupa ve Japonya kökenli birçok ağacın bir arada yetişebildiğini görerek, bulunduğumuz iklim kuşağının avantajlarını ve enlem benzerliğinin oluşturduğu ortak özellikleri yakından gözlemlemişlerdir.

 

                       Les arbres de notre école                                             

En compagnie du Prof.Dr. Ünal Akkemik, professeur à la faculté de foresterie de l’Université d’Istanbul, nos élèves ont attribué des fiches d’identité à chaque arbre de la cour de l’école. Nous appellerons désormais nos arbres par leurs vrais noms !

Grâce à cette activité, ils ont pu constater que des arbres issus de climats très différents, venus d’Europe et du Japon, avaient de nombreuses ressemblances et pouvaient tout à fait pousser ici, grâce à la proximité de nos latitudes et de nos climats.  

 


(14 Ocak 2019)

                  Enerji Tasarrufu Haftası

Enerji Tasarrufu Haftası (11-18 Ocak) dolayısı ile Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencilerimiz bir etkinlik düzenlemişlerdir.

Öğrenciler, aynı anda okulun her alanında ışıkları kapatarak Enerji Tasarrufu ve Enerjinin etkin kullanımına dikkat çekmişlerdir. Gençlerin, kendi geleceklerine sahip çıkmak ,gezegeni korumak için enerjiyi dikkatli kullanmaları ve temiz enerji kaynaklarına sahip olmaları gerekmektedir. Gezegenimizin geleceğinden hepimiz sorumluyuz.

 

                Semaine de l’économie d’énergie

Nos élèves du club Environnement organisent une activité à l’occasion de la semaine pour l’économie d’énergie (11 au 18 janvier).

Ils ont éteint toutes les lumières de l’école au même moment afin de sensibiliser leurs camarades à l’économie d’énergie et d’encourager un usage optimal de celle-ci. Il est indispensable que les jeunes prennent en main leur avenir, qu’ils aient une consommation énergétique parcimonieuse, une consommation d’énergies propres, afin de protéger la planète.

Nous sommes tous responsables de l’avenir de cette dernière.

 

 


( 15 Aralık 2018)

Sürdürülebilir Yaşam Kulübü Öğrencilerimiz, Gündönümü Çiftliğinde

Saint Michel ve Notre Dame De Sion Çevre/ Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencileri Gündönümü Çiftliğinde; Doğal süt üretimi, Yağmur hasadı, Tezek evler doğal yapı mimarisi,

Meraları bakımını içeren eğitim programına katılmışlardır.

Silivri’de yer alan Gündönümü Çiftliğini Aysun hanım ve eşi Mehmet bey uzun süren çalışmalar ve araştırmalar sonucu bugünkü, kendi kendini yenileyen duruma getirmişlerdir.

Doğal Yaşamın sürdürülebilirliği adına her yaştan gence ve yetişkine deneyimlerin aktarmaktadırlar.

Çiftliğe varır varmaz, Aysun hanımın açık alanda, ikram ettiği doğal süt ve kuru meyvelerden oluşan pasta dilimi öğrencilerin doğal gıdanın önemini düşünmelerini sağlamıştır.

Daha sonra hep beraber meralarda hayvanların nasıl beslendiğini ve hep aynı yerde otlatılmaması gerektiğini, bahar ve yaz mevsiminde toplanan otların önemli bir besin kaynağı olduğunu yerinde ve uygulamalı olarak görülmüştür. Hayvan gübresinin toprağa olan faydalarını toprağın süngersi yapı kazandıkça yağmur suyunu tutma özelliğinin nasıl artığını ve bu şekilde gelişen topraktaki zengin ot çeşidini yerinde göstermiştir.

Ayrıca Mimar Matthieu ve Betül hanım öğrencilere Fransızca olarak Tezek Evleri Doğal Yapı Mimarisini yaptıkları örnek evler üzerinde anlatmışlardır. Öğrencilerimiz soruları ile kullanılan malzemeleri ve şehirdeki uygulama imkanlarını öğrenmişlerdir. Doğal malzeme (saman,

ot,toprak ve tezek) kullanılarak yapılan evlerin, insan biyolojisine uyumlu, ısı ve ışık tasarrufunu nasıl sağladığı konusunda örnek ev üzerinde uygulama yapılması dikkatleri toplamıştır.

Mehmet bey öğrencilere, besin zincirinin en son ve en önemli halkası olan mantarların sağlıklı ve canlı topraklarda nasıl büyüdüğünü ve ağaçların beslenmesindeki işlevini,, mera alanlarındaki mantar öbekleri çevresinde anlatmıştır.

Öğrenciler öğle yemeklerini çiftlikte yetiştirilen sebze ve diğer besinlerle yaptıktan sonra iç mekanda Elif hanımla birlikte, slaytlar eşliğinde şehirlerde Permakültür mümkün mü? sorusuna hep beraber interaktif şekilde yanıt aramışlardır. Okulda yaptığımız çalışmalardan örnekler aktarmışlardır. (bahçe çalışmaları, combost yapımı ve gıda atölyeleri) 

Öğrenciler, bu doğal ortamdaki uygulamalı eğitimden sonra yaşam alanlarını seçerken ve tükettikleri besinler konusunda daha dikkatli olacaklardır. Ayrıca öğrendiklerini gerek arkadaşları gerekse aileleri ile paylaşarak doğanın korunması ve sürdürülebilirliği konusunda farkındalık yaratacaklardır.

 

Le club Environnement à la ferme Gündönümü

Les élèves des clubs Environnement de Saint-Michel et Notre-Dame de Sion se sont rendu(e)s à la ferme Gündönümü, à Silivri, pour une formation. Ils y ont abordé différentes problématiques comme l’entretien des pâturages, les techniques d’architecture naturelle (maison en torchis) et de collecte de l’eau de pluie ou encore la production de lait non-industrielle.

Après de longues années de recherche et de travail, Mme Aysun et son mari Mr Mehmet ont finalement réussi à rendre leur ferme autosuffisante. Afin d’encourager l’adoption de modes de vie durables, ils transmettent cette expérience aux grand(e)s comme aux petit(e)s.

A peine arrivé(e)s à la ferme, nos élèves ont immédiatement compris que la qualité de l’alimentation était une affaire très sérieuse ! Mme Aysun leurs a offert du lait frais et de parts de gâteau aux fruits secs en guise de bienvenue.

La visite a démarré par un tour dans les pâturages pour observer comment sont nourris les animaux de la ferme. Pour assurer une alimentation équilibrée, les bêtes ne doivent pas toujours brouter au même endroit. D’autre part, la saison a également son importance puisque les herbes récoltées au printemps et en été sont particulièrement riches en nutriments. Le fumier améliore la capacité d’absorption de la terre, aide à retenir l’eau de pluie et à maintenir une diversité des végétaux.

Les élèves ont également eu la chance de rencontrer Mr Matthieu et Mme Betül, tout les deux architectes, qui leur ont expliqué en français la méthode de construction des maisons en torchis à partir d’un des bâtiments de démonstration construits sur place. Répondant aux questions des élèves, ils leur ont expliqué quels types de matériau étaient utilisés et les possibilités d’application en ville. Comme les élèves ont pu le constater, l’utilisation de matériaux naturels comme la paille, l’herbe, la terre ou le torchis rend les habitations plus respectueuses de la physiologie humaine ; ils permettent également de faire des économies d’énergie (éclairage et chauffage).

Mr Mehmet a expliqué à nos élèves l’importance des champignons dans la chaîne alimentaire. Arrivant au bout de la chaîne, ils poussent sur des terres saines, participent à l’enrichissement des sols dont les arbres viennent ensuite se nourrir. Il est aussi possible d’observer de nombreuses colonies de champignons à certains endroits des pâturages.

A midi, légumes et autres produits de la ferme étaient au menu. Les élèves ont ensuite rejoint Mme Elif pour une projection de diapositives sur la permaculture : est-elle vraiment possible en ville ? C’est tous ensemble, de manière interactive, qu’ils ont essayé d’y répondre. Ils ont pu partager leurs expériences de l’école (jardinage, compost, fabrication de yaourt, turşu etc.).

Après cette visite in situ, nous sommes convaincues que les élèves seront plus attentifs à la qualité de leur lieu de vie et à leur alimentation. En partageant cette expérience avec leurs proches, ils feront également partie des acteurs du changement, pour une meilleure protection de la nature et la diffusion du développement durable.

 


(05 Aralık 2018)

                               Darülaceze Ziyareti

Çevre/Sürdürülebilir Yaşam, Değerler ve İnterakt Kulübü öğrencileri, Darülaceze’deki büyüklerini ziyaret ettiler. Büyükleri ile buluşmadan önce yetkililerden Darülaceze’nin tarihçesini kısa bir film eşliğinde öğrendiler. Merak ettikleri birçok konu hakkında fikir sahibi oldular. Ve geziye Rehabilitasyon merkezindeki yaşlıları (büyüklerini) ziyaret ederek başladılar. Burada bir çok sanatsal faaliyetin yapıldığını gördüler ve bu durum onları çok mutlu etti çünkü çok yaşlı olmayanların bir şey yapmadan sıkıla bileceklerini düşünmüşlerdi. Buradaki bir çok kişiyle birebir sohbetler yaptılar ve onların örgülerini, dokumalarını, resimlerini incelediler nasıl yaptıklarını öğrendiler.

Daha sonra yaşlıların (büyüklerinin) dinlendiği çay salonuna geçtiler oradakilerle de zamanı nasıl geçirdikleri hakkında sohbet ettiler. Birçoğu Darülaceze’de tanışmış ve çok güzel dostluklar oluşturmuşlardı.

Bu gezi öğrencilerde, yaşlılara olan duyarlılığı geliştirmiştir.  Aynı zamanda öğrenciler yaşlılara ( büyüklerine) bir kaç saatliğine de olsa bir enerji katmışlardır.Toplumun her bireyin özellikle yaşlıların daima hatırlanması gerektiğini düşünmüşlerdir.

Bu ziyaretin tekrar edilmesi umudu ile Darülacaze’den ayrılmışlardır.

                                  Visite à Darülaceze                                  

Les élèves des clubs Environnement, Valeurs et Interact sont allés rendre visite à leurs aînés de Darülaceze. Avant de commencer la visite, l’équipe de Darülaceze leur a montré un court-métrage sur l’histoire du site afin de leur donner des informations générales et répondre aux premières questions qu’ils se posaient. Le tour du site a débuté par le centre de réhabilitation et une visite aux personnes âgées. Ils se sont réjouis de constater que de nombreuses activités y étaient organisées ; même les plus jeunes d’entre eux n’ont pas le temps de s’ennuyer ! Chaque élève a eu l’occasion de discuter en tête-à-tête avec les résidents qui leur ont montré les tableaux, les broderies, les tricots qu’ils réalisent.    

Ils sont ensuite passés au salon, espace de détente des résidents, et ont continué à échanger sur leur quotidien à Darülaceze. De belles amitiés se sont nouées pendant cette journée.

Cette visite a sensibilisé nos élèves sur la condition des personnes âgées. « La société ne doit négliger aucun individu », ont-ils conclu à la fin de cette visite. Celle-ci aura également plu aux résidents qui auront pu profiter, pour quelques heures, de l’énergie de la jeunesse.

Nos élèves ont quitté le site en se promettant d’y revenir bientôt.   


( 30 Kasım 2018)

 Saint Michel Bahçesinde Permakültür Çalışmaları 2

Bu yıl yeni bahçemizde gerçekleştirmeye başladığımız farklı okullarla ortak Permakültür çalışmalarının ikincisini Şişli Anadolu Lisesi ve Notre dame de Sion Lisesi kulüp öğrencileri öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdiler.

Önce Jeanne d’Arc salonunda, her okulun öğrencileri yaptıkları çalışmaları anlattılar ve soruları cevaplandırdılar. Bu küçük bir çalıştay şeklini aldı. Daha sonra hep beraber bahçeye geçilip yaprak ve mutfak artıklarını tabakalar halinde toprakla sıralayıp toprağın zenginleştirilmesi uygulamalı olarak öğrenildi. En sonunda hazırlanan sebze yatağına ıspanak, soğan, sarımsak,biberiye ve nane ekimi gerçekleştirildi.

Öğrenciler bu çalışmaları birlikte yapmaktan çok büyük keyif aldılar ve birbirlerinden yeni şeyler öğrendiler.

Birlikte gerçekleştirilen bu çalışmalar, başka okullarla da devam edecektir.

Activités de permaculture dans le jardin de Saint-Michel  2                     

Cette année, nous diversifions nos collaborations. Cette fois, ce sont les élèves des clubs Environnement du lycée Anadolu de Şişli et Notre-Dame de Sion qui ont rejoint nos élèves pour un deuxième atelier de permaculture dans notre nouveau jardin.

Ils se sont tout d’abord retrouvés dans la salle Jeanne d’Arc où les élèves de chacune des écoles ont présenté leurs travaux précédents et ont répondu aux questions de leurs camarades, en une sorte de petit colloque. Puis, ils se sont tous rendus dans le jardin pour une mise en pratique de la technique de la lasagne, recouvrant le sol tour à tour de couches de feuilles et de couches de déchets de cuisine, où ils ont ensuite planté de la menthe, du romarin, de l’ail, de l’oignon et des épinards.

Les élèves ont adoré cette activité qui leur a également permis d’apprendre des un(e)s et des autres.    

Ces activités collectives se poursuivront en compagnie de d’autres écoles.


(07 Kasım 2018)

Saint Michel Bahçesinde Permakültür Çalışmaları 1

Okulumuzun Yeni Binasının önünde yapılan Yeni bahçemizde Permakültür çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Mecidiyeköy Final Anadolu ve Fen Lisesi Permakültür kulübü öğrencileri, öğrencilerimizle beraber bahçemizde uygulamalar yapmışlardır. Önce ekim yapılacak yatağın toprağını zenginleştirmek için ot, yaprak ve mutfaktaki sebze atıkları katman katman yayarak ve üstüne toprak koyarak ekime hazır hale getirmişlerdir. Daha sonra sebzeleri; lahana, pırasa, kıvırcık, reyhan, soğan, sarımsak dikmişlerdir. İş bölümü yaparak kısa sürede çalışmalarını tamamlamışlardır.

Öğrenciler, birlikte çalışırken bilgi alışverişi yaparak, hem sebzeleri tanıma hem de sürdürülebilir tarım için gerekli bilgileri öğrenme imkanı bulmuşlardır. Ayrıca öğrencilerimiz, Final Lisesinden gelen arkadaşları ile okulumuzdaki tavukları, tavşanları, kuşları ve kedileri beslemiş, sevmiş ve beraberce mutlu anlar yaşamışlardır. Permakültür çalışmalarının tüm doğadayı kapsadığını, yaşamın sürdürülebilirliği için bitkileri, hayvanları da tanımak ve korumak gerektiğini yakından gözlemlemişlerdir.

Öğrenciler, bu çalışmalar ile toprağın veriminin geri dönüşümle nasıl arttırıldığını ve bunun önemini uygulamalı olarak öğrenmişlerdir. Birlikte çalışmanın keyfini  ve yeni arkadaşlar edinmenin mutluluğunu yaşamışlardır.

Öğrencilerimiz, yeni arkadaşları ile bu çalışmaları sürdürecek ve doğadaki yeni keşiflere hep beraber ulaşacaklardır.

 

Activités en permaculture dans le jardin de Saint-Michel

Nous avons réalisé nos premières activités en permaculture de l’année dans la cour de l’école devant le nouveau bâtiment.

Les élèves du club Permaculture du lycée Mecidiyeköy Final Anadolu se sont joints à nous pour travailler la terre ensemble. Ensemble, les élèves ont enrichi et préparé le sol aux semis grâce à une technique spécifique, mélangeant des herbes, des feuilles et du compost. Ils ont ensuite planté des légumes d’hiver: choux, poireaux, batavia, basilic, oignons, ail… Ils se sont répartis les tâches et ont rapidement terminé le travail.    

Tout en travaillant, les élèves ont échangé leurs savoirs et leurs connaissances en plantes et en agriculture écologique.

Ils ont également passé d’agréables moments ensemble à caresser les animaux de l’école et à nourrir les poules, lapins, oiseaux et chats du lycée.

Grâce à ces activités, nos élèves ont compris l’intérêt de l’approche globale de la nature que propose la permaculture car il est nécessaire de protéger les plantes et les animaux pour assurer un développement durable.  

Ils sont également pu constater, en pratique, que le recyclage pouvait améliorer la fertilité des sols. Ravis de travailler ensemble, ils ont eu la joie de se faire de nouveaux amis.   

C’est dans le partage que nos élèves poursuivront leurs activités jardin et leur découverte de la nature

 

 

 

 


(24 Ekim 2018)

Post-Empresyonizm Sergisi

Çevre/Sürdürülebilir Yaşam,Resim , Değerler ve Tarih Kulübü öğrencileri Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Darphane-i Amire’dekı “Post-Empresyonizm” sergisini gezmişlerdir. Fakülte öğretim görevlisi Duygu Şahin öğrencilere sergi ile ilgili bilgilendirme yapmıştır. Her üç kulüp öğrencileri resimleri izlerken 19. yüzyıl resim sanatı eserlerinden o dönemin yaşam koşullarını, temiz doğayı ilgi ve özlemle duymuşlardır.. Fransız sanatçılar, Pierre-Auguste Renoir, Maxime Maufra,Maurice de Vlaminck ve çağdaşlarının kariyerleri boyunca denedikleri farklı tarzlardan örnekler görme imkanı bulmuşlardır. Özellikle puantilizm akımı ilgilerini çok çekmiştir.

Bir diğer salonda günümüz sanatçılarından,Huri Kiriş’in eserlerini de görmüş ve iki dönemi kıyaslama fırsatı bulmuşlardır.

Bu sergi gezisi, öğrencilerin doğa,tarih ve sanata olan bakışlarını genişletecek ve doğa,tarih ve sanatın birbirinden ayrılmaz alanlar olduğunu düşündürmüştür.

EXPOSITION SUR LE POST-IMPRESSIONNISME

Les élèves des clubs Environnement, Dessin, Histoire et Valeurs  ont visité l’exposition “Post-impressionnisme” de la faculté des Beaux-arts de l’Université  de Marmara, sur le site de Darphane-i Amire. Duygu Şahin, assistante de la faculté, nous a présenté l’exposition. Les élèves des trois clubs ont ressenti une certaine nostalgie face aux conditions de vie et à ces paysages de nature intacte représentées dans la peinture du XIXe siècle. A travers les oeuvres des artistes français, Pierre-Auguste Renoir, Maxime Maufra, Maurice de Vlaminck et de leurs contemporains, ils ont eu la chance de voir l’évolution des styles tout au long de leur carrière. Le pointillisme les a particulièrement intrigué(e)s. Dans une autre salle, étaient exposées les oeuvres de Huri Kiriş, artiste contemporain, ce qui leur a permis de comparer les époques. La visite de cette exposition a enrichi le regard de nos élèves en montrant combien l’art, l’histoire et la nature sont liés.     

 


(09 Ekim 2018)

           Okul Çalışma Komisyonu Toplantısı

2018-2019 Okul Çevre Çalışma Komisyonu toplantısı, Okul Müdürümüz, M.Ducrot başkanlığında gerçekleşmiştir.

Komisyon, Okul Müdürü, Türk Müdür Başyardımcısı, Çevre Kulübü danışman öğretmeni, Çevre Kulübü başkanı ve Sınıf Çevre Temsilcilerinden oluşmaktadır.

Okul Müdürümüz öğrencilere, çevreyi temiz tutmanın önemini, doğal kaynakları bilinçli kullanmanın gelecek açısından gerekliliğini, bitki ve hayvanlara korumanın tüm canlılara duyarlı olmayı sağlayacağını, geri dönüşüm faaliyetlerine önem vermenin  sürdürülebilir temiz bir çevre ve gelecek için önemini vurgulamıştır.

Tüm bu konularla ilgili uygulanmak üzere kararlar alınmıştır.

Çevre temsilcileri alınan kararları sınıf arkadaşları, okul arkadaşları ve aileleri ile paylaşarak , bu kararların uygulanmasına öncülük ederek geleceklerine sahip çıkmış ve gezegenimizi korumanın adımını atmış olacaklardır.

Réunion de la Commission des activités de l’école

La réunion de la Commission des activités Environnement de l’école 2018-2019 s’est déroulée sous la présidence de notre directeur M. Ducrot.

La commission rassemble le directeur de l’école, la directrice adjointe turque, les professeures référentes du club Environnement, le ou la présidente du club Environnement ainsi que les représentants Environnement des différentes classes.

Le directeur a souligné l’importance du recyclage et de la sensibilisation à la protection des plantes et des animaux. Il a insisté sur la nécessité d’user des ressources naturelles avec parcimonie pour l’avenir de la planète afin de maintenir la propreté de l’environnement.

Au cours de la réunion, plusieurs décisions ont été prises dans ce sens.

Les élèves désignés comme représentants Environnement seront des messagers et transmettront ces décisions autour d’eux, auprès de leur famille, de leur amis et de leurs camarades de classe prenant ainsi pleinement part à la protection de la planète.

     


                

(27-28 Eylül 2018)

Sınırı Aşan Nehirler Sergisi

Öğrencilerimiz, Fransız Fotoğraf muhabiri Franck Vogel’in Notre Dame De Sion Fransız lisesinde açtığı Sınırları Aşan Nehirler adlı sergisini gezdi.Sanatçı ile sergi hakkında sohbet etti.

Franck Vogel, toplumsal ve çevresel konularda uluslararası basın için fotoğraf muhabiri olarak çalışmaktadır. 2012’den beri, Sınır Aşan Nehirler ile suya erişim konusu ile ilgili olarak yapılan çalışmalara içinde yer almaktadır.

Franck Vogel bu sergi için altı simgesel nehir seçmiştir. Bu nehirler,Nil,Brahmaputra, Kolorado, Şeria,Mekong ve Ganj’dır. Fotoğraflar, bizlere bu nehirlerin, bulundukları coğrafyadaki sosyo-kültürel ve ekonomik yönden ne kadar önemli olduklarını vurgulamaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin, kurumuş olan bazı akarsuları yaşamı ne kadar olumsuz etkilediği ve nehirlerin insanlığın ortak malı olduğu üzerinde düşünmelerini sağlamıştır.

Öğrenciler, Franck Vogel’in konferansına da katılarak fotoğrafların çekim serüvenlerini, farklı ülkelerdeki insanların suyla olan ilişkilerini ve suyun her ülkedeki önemini dinleme fırsatı bulmuşlardır. Öğrenciler sanatçıya bir çok soru sorarak ,su kaynaklarının insanlar,doğanın işleyişi ve gelecekleri için olan önemini daha iyi anlamışlardır.

                 Exposition  « Fleuves Frontières»
Nos élèves se sont rendu(e)s au lycée français Notre-Dame de Sion pour visiter l’exposition « Fleuves Frontières».  Ils ont eu l’opportunité de rencontrer l’artiste et de discuter de l’exposition directement avec lui .  

Franck Vogel travaille en tant que photojournaliste pour la presse internationale sur des sujets de société et environnementaux. Depuis 2012, il aborde la question de l’accès à l’eau avec son travail sur « Fleuves Frontières». Il a choisi six fleuves symboliques pour en parler : le Nil, le Brahmapoutre, le Colorado, le Jourdain, le Mékong et le Gange.

Ces photographies soulignent l’importance économique et socio-culturelle de ces fleuves dans leur région. Elles témoignent également de la fragilité de certains cours d’eau asséchés, poussant les élèves à s’interroger sur la responsabilité collective qui nous incombe dans leur protection.  

Les élèves ont assisté à la conférence de Franck Vogel au cours de laquelle il est revenu sur ses voyages, a expliqué l’importance de l’eau et la relation que certaines populations entretiennent avec les fleuves. S’en est suivi une séance de questions-réponses qui a éclairé les élèves sur l’importance des ressources en eau pour l’avenir dans le fonctionnement de la nature et de l’humanité.

 


(21,22,23 Eylül 2018)

                                  Pamuğun Yolculuğu

Saint Michel Fransız Lisesi ve Notre Dame De Sion Fransız Lisesi Çevre/ Permakültür Kulübü öğrencileri öğretmenleri eşliğinde tarım ürünlerinin sürdürülebilirliği için yaptıkları projelerden biri olan  ”pamuğun yolculuğu” için Adana ilimize gitmişlerdir.

Pamuğun, doğal yetişme alanlarından biri olan bu ilimizde,geniş alanlar kaplayan pamuk tarlalarında, tarım mühendisi Kazım bey pamuk bitkisinin yetişme koşullarını ve iklimle olan ilişkisini, hasat dönemini anlatmıştır. Öğrenciler,sorularıyla pamuğun ekonomik değerini,ihraç edilip edilmediğini,pamuk bitkisinin diğer kısımlarının nasıl değerlendirildiğini öğrenmişlerdir. Tohumunun yağ üretiminde, küspesinin hayvan yemi olarak kullanılması, köklerinin  ve saplarının toprağın doğal gübresi olması yani kısacası geri dönüştürülmüş olması onları mutlu etmiştir.

Öğrenciler nasıl hasat yapıldığını öğrenip,kendileride büyük bir keyifle pamuk hasadı yapmışlardır. Yoğun emek gerektiren hasadın, mevsimlik işçiler için önemli bir iş kolu olduğunu yerinde görmüşlerdir.

Hasad ettikleri pamuğu,çırçır fabrikasına götürmüş böylece yolculuğa birlikte başlamışlardır. Fabrikada liflerin tohumlardan nasıl ayrıldığını ve pamuğun elyafa dönüşüm evrelerini öğrenmişlerdir.Daha sonra pamuğun yolculuğuna devam ederek,Tekstil Fabrikasında iplik ve kumaş haline dönüşünü yani dokuma aşamalarını adım adım öğrenmişlerdir.Desen ve boyama kısmı ilgilerini çok çekmiş Kimya mühendisi Merve hanımı ve teknisyenleri soru yağmuruna tutmuşlardır.

Öğrenciler,“Bir elbisenin, bir gömleğin bu kadar çok aşamadan geçerek oluştuğunu bilmek, giysilerimizi daha dikkatli ve uzun süre kullanmamız gerektiğini düşünmemizi sağladı.” gibi cümlelerle duygularını dile getirmişlerdir.

Bu projede öğrenciler, bir endüstri ürünü olan ve ekonomide önemli bir yere sahip pamuğun, yetişme alanını, yetişme koşullarını öğrenmişlerdir.Tarladan başlayan pamuğun yolculuğuna eşlik ederek bütün üretim aşamalarını gözlemlemişlerdir.

Çevrenin Genç Sözcüleri olan bu öğrenciler, tarım ürünlerinin insan yaşamındaki önemini, çevreyi,toprağı korumanın tarımın sürdürülebilirliği için de bir zorunluluk olduğunun farkına varmışlardır.Bu çalışmaları arkadaşları ve aileleri ile paylaşarak farkındalık yaratacak ve gezegenimizin geleceğini korumada bir adım daha atmış olacaklardır.

                                  Le voyage du coton                                     

Les élèves des clubs Environnement des lycées Saint-Michel et Notre-Dame de Sion se sont rendu(e)s à Adana en compagnie de leurs professeures dans le cadre du projet « Le voyage du coton », un des projets qu’ils mènent sur la durabilité des produits agricoles.

Kazım bey, ingénieur agricole, a expliqué comment se cultive le coton dans cette région d’agriculture sans pesticide. Il a parlé des conditions de culture, de l’impact du climat et des périodes de récoltes. Quelle est la valeur économique du coton ? Le coton s’exporte-t-il ? Peut-on utiliser les autres parties de la plante une fois la fleur récupérée ?… Autant de questions que les élèves ont pu poser pour en apprendre encore davantage. Quelle satisfaction de découvrir que toutes les parties de la plante peuvent être utilisées ! On peut en effet faire de l’huile à partir des graines, récupérer les tourteaux pour en faire de l’alimentation pour le bétail et faire de l’engrais avec les tiges.

Une fois compris comment se ramasse la fibre de coton, les élèves ont eux-même expérimenter la récolte. Tâche particulièrement éprouvante, elle est le plus souvent assurée par des ouvriers saisonniers qui y voient un important secteur d’embauche.    

Les élèves ont transporté la récolte à l’usine, accompagnant ainsi le coton au début de son voyage. Une fois à l’intérieur, ils ont pu observé les différentes étapes de traitement de la plante (isolement de fleur, transformation en fibre…). Le voyage du coton se poursuit par un passage par l’usine de textile où il est transformé en fil, puis en tissu. Les élèves ont assisté à toutes les étapes mais ils ont été particulièrement intrigué par les étapes de teinture et d’impression de motifs et ont inondé Merve hanım et les employé(e)s de questions sur ces techniques.

« Savoir que ma chemise ou ma robe passe par autant d’étapes de fabrication m’a fait prendre conscience de sa valeur. Nous avons compris combien il est important d’en prendre soin et de les utiliser le plus longtemps possible. », ont exprimé nos élèves.

Grâce à ce projet, les élèves ont appris où et comment se cultive la fleur de coton, mais aussi combien ce produit est important dans l’économie et la production industrielle.

Des champs jusqu’à l’usine, ils ont accompagné le coton tout au long de ses étapes de fabrication.

Jeunes porte-parole de la cause environnementale, nos élèves ont réalisé l’importance des produits agricoles dans nos vies et de la durabilité des méthodes d’agriculture pour protéger les sols et la nature.

De retour chez eux, ils partageront leur expérience avec leurs proches, participant à leur manière à la sensibilisation nécessaire à la protection de l’environnement.

 


(06. Eylül 2018)

Küresel  Isınma ve İklim Değişikliği ile Okullarda Bahçeciliğin Önemi

Şişli Kaymakamlığı Koordinatörlüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Orta öğretim kurumları öğretmen ve yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen “ Küresel Isınma ve İklim Değişikliği ile Okullarda Bahçeciliğin Önemi” adlı konferansta 11 Sınıf öğrencimiz Aslı program sunucularından biri olmuştur.

Konuşmacı Permakültür eğitmeni Taner Aksel; Küresel ısınmaya bağlı oluşan iklim değişikliklerinin dünyamızda oluşturduğu son durumlar hakkında katılımcıları bilgilendirmiş ve alternatif çözüm yolu olarak gördüğü Permakültür çalışmaları konusunda öğretmen ve öğrencileri aydınlatmıştır.

Okullarda yapılan Permakültür çalışmalarından örnek çalışmalar sunulmuştur.

Saint Michel Lisesi Permakültür çalışmalarını ve hedeflerini 11 Sınıf öğrencimiz Barış sunmuştur.

Okul bahçeciliği çalışmaları büyük ilgi görmüş,çalışmaları süreci konusunda fikir alışverişi yapılmıştır.

 

Jardiner à l’école ou comment sensibiliser à l’écologie

   Aslı, élève de 11ème de notre lycée, a assuré l’une des interventions lors de la conférence « Jardiner à l’école : un moyen de sensibiliser au changement climatique et au réchauffement de la planète », évènement organisé dans les locaux de la direction départementale de l’Education Nationale (coordination de la préfecture de Şişli) à l’attention des directeurs, directrices et professeurs des établissements d’enseignement secondaire.

L’intervenant Taner Aksel, formateur en permaculture, a présenté aux participants les dernières conséquences climatiques observées du réchauffement de la planète et a proposé de développer des ateliers de permaculture en milieu scolaire en réponse à ces problèmes.  

Les diverses activités de permaculture menées dans les écoles ont ensuite été présentées et c’est notre élève de 11ème Barış qui s’est chargé de présenter celles de Saint-Michel.

Le récit des expériences de jardinage à l’école a rencontré un vif succès et les participants ont eu l’opportunité d’échanger sur leurs expériences respectives.  

 


(01-10 Temmuz 2018)

          Ekokent Eskişehir projemiz Avusturya’da

Saint Michel Lisesi Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencileri,öğretmenleri eşliğinde,Notre Dame De Sion Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulübü ile gerçekleştirdikleri Ekokent ;Eskişehir  projesini CARETAKERS Of the Environment International konferansında başarılı bir şekilde sunmuşlardır. Her yıl heyecanla katıldığımız bu konferansta öğrenciler sadece proje sunmakla kalmıyor, bir çok sunum ve workshop’a katılarak birikimlerine yeni bilgiler katmaktadırlar.

Ayrıca bu yıl öğretmenler için gerçekleştirilen konferanslar, Küresel iklim değişimi,neden ve sonuçları ve doğanın korunması konusunda yeni bakış açıları edinmemizi sağlamıştır.

Konferansın bu yılki konusu “Let’s experıence  NATURE ! olarak belirlenmiş ve Judenburg Styria Avusturya’da gerçekleştirildi. Caretakers Uluslararası Çevre konferansı her yıl farklı üye ülkelerde, bir çok ülkeden öğrenci ve öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Bir çok proje sunumu yapılmakta ve proje afişi sergilenmekte dolayısıyla aynı anda bir çok konuyu birarada görebilmektedirler. Ayrıca öğrencilerin bir arada geri dönüşüm kıyafetleri ile gerçekleştirdikleri catwalk yaratıcılıklarını ortaya koymayı sağlamaktadır. Food market gecesinde ise ülkelere ait yiyeceği tanıma ve tatma fırsatı bularak kültürel etkileşim gerçekleşmektedir.

Bir çok ülkeden gelen öğrenci ve öğretmenler, doğada biyologlarla uzun yürüyüşler yaparak,doğanın o muhteşem işleyişini hayranlıkla izlemişlerdir. Akarsuların, dağların, ormanların uyumunu ve barındırdıkları sayısız canlıyı gözlemleyerek Ekosistemin işleyişini kavrama fırsatı bulmuşlardır.

Daha sonra öğrenciler, bitki ve su numunelerini Judenburg lisesindeki öğretmenler eşliğinde laboratuvarda incelemiş temiz ve kirli suyun gösterdiği değişimleri, hava kirliliğinin bitkilerde meydana getirdiği bozulmaları da görmüşlerdir. Bu durum onlarda doğayı koruma inancını pekiştirmiştir.

Öğrencilerimiz hazırladıkları “Examine the ecocity: Eskişehir” projesini iki ayrı oturumda  farklı gruplara sunmuşlardır. Sunum ilgi ile izlenmiş ve Eskişehir’le ilgili bir çok soru sorulmuştur.

Her yıl değişik proje ve farklı öğrencilerle katıldığımız, Uluslararası Çevre Konferansı olan Caretakers’ta; öğrencilerimiz bir çok ülkelerden gelen kendileri gibi Çevre liderliği yapan arkadaşlarıyla yeni fikirler geliştirmekte, dostluklar oluşturmakta ve bir hafta boyunca doğa, temiz çevre, temiz enerji,temiz besin, iklim değişimi ile ilgili beyin fırtınası gerçekleştirmektedirler.

Doğayı takip edelim o bize herşeyi anlatır…

 

Notre projet de ville écologique présenté en Autriche                         

Les élèves des clubs Environnement des lycées Saint-Michel et Notre-Dame de Sion se sont rendu(e)s à la conférence CARETAKERS en compagnie de leurs professeures où ils ont fait une brillante présentation de leur projet de ville écologique pour Eskişehir.

Lors de cette conférence, à laquelle nous participons avec joie tous les ans, les élèves ne se sont pas contenté(e)s de présenter leur projet. Ils ont également beaucoup appris en assistant à toute sorte de conférences et d’ateliers. Des conférences étaient également organisées à l’attention des professeur(e)s sur les causes et les conséquences du changement climatique, leur apportant ainsi une nouvelle perspective sur la question.

Cette année, l’édition intitulée « Let’s experience NATURE ! » s’est déroulée à Judenburg en Autriche. Comme chaque année, la conférence internationale sur l’environnement Caretakers a rassemblé des élèves et des professeur(e)s de nouveaux pays membres. Ils ont pu découvrir des sujets variés grâce aux différentes présentations et aux projets de poster. Ils ont démontré une fois de plus leur créativité en mettant en scène une catwalk habillé(e)s en vêtements faits en matériaux de récup’. La soirée du Food Market a été l’occasion d’échanges culturels puisque les élèves ont pu découvrir et goûter des plats et des produits de tous les pays.        

Les élèves et les professeur(e)s venu(e)s de nombreux pays se sont longuement promené(e)s dans la nature guidé(e)s par des biologistes. Ils ont observé, fasciné(e)s, le fonctionnement des écosystèmes : les cours d’eau, les montagnes, l’harmonie des forêts et les innombrables êtres vivants qui les peuplent.   

Les élèves sont ensuite allé(e)s faire des tests en laboratoire en compagnie des professeur(e)s du lycée de Judenburg sur des échantillons de plantes et d’eau afin d’évaluer l’impact de la pollution sur leurs évolutions ce qui a contribué à renforcer encore un peu plus leur fibre environnementale. Ils ont présenté le projet « Examine the ecocity : Eskişehir » dans deux panels auprès de publics différents. Ce dernier a suscité un vif intérêt comme en ont témoigné les nombreuses questions posées aux élèves.

Cette année encore, les élèves de Saint-Michel ont eu la chance de participer à cette conférence internationale sur l’environnement Caretakers avec un nouveau projet. Ils ont pu rencontrer des jeunes venu(e)s du monde entier qui, comme eux, sont déjà leaders en matière de protection de l’environnement afin de développer de nouvelles idées, nouer des amitiés et réfléchir ensemble pendant une semaine sur les questions du changement climatique, d’une alimentation saine, des énergies propres, de la protection de la nature et de l’environnement.      

Prêtons une oreille à la nature, elle saura nous guider…

 


 

(11-12-13 Mayıs 2018)

Baharda Bolu’da Permakültür Çalışmaları

Saint Michel ve Notre Dame de sion Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencileri öğretmenleri eşliğinde her yıl olduğu gibi bu yıl da Bolu, Seben ilçesi Alpagut köyünde permakültür çalışmaları gerçekleştirmişlerdir.

Öğrenciler, sonbaharda hasat sonrası elde ettikleri tohumları, ilkbaharın başında okullarında saksılarda fide haline getirmişlerdir. Bu fideleri Alpagut köyünde, uygulama alanında toprağa kavuşturmuşlardır. Öğrenciler önce ekim alnını otlardan temizlemiş, toprağı havalandırmış, öğretmenlerinin rehberliğinde kadife çiçeği ile çerçeve yapılmış alana, kardeş bitki (domates, biber, soğan, sarımsak, fesleğen yan yana) yöntemine göre fide ekimini gerçekleştirmişlerdir.

 

Yine hasat döneminde, bu sebzeler toplanacak, tohumları bir sonraki döneme saklanacaktır. Doğanın bu muhteşem döngüsü hepimizi çok heyecanlandırmaktadır. Daha sonra hep bir arada açık alanda yemek yenmiş, gelincik ve papatyaların arasında kır gezisi yapılmış, çevredeki hayvanları beslenmiştir.

Bolu,Seben ilçesi yer şekilleri, ormanlık alanları, doğal gölleri, yaylaları ve tarım alanları öğrenciler için ayrıca bir coğrafi uygulama alanı oluşturmaktadır.

Bu çalışmalar ile öğrenciler, temiz toprak, su ve havanın sürdürülebilirliği için çaba harcamaktadırlar. Bu nedenle hiç bir kimyasal madde kullanmadan, toprağa atalık tohumların fidelerini dikip, damlama sistemi ile sulanmalarını sağlayarak, doğal tarımın inceliklerini öğrenmektedirler. Ayrıca Kır ve Şehir faaliyetlerinin birbirini tamamladığının farkına varmaktadırlar.

Activités de permaculture printanières à Bolu

 Les club Environnement de Saint-Michel et de Notre-Dame de Sion se sont rendus, comme chaque année, à Bolu dans le village d’Alpagut (Seben) avec leurs professeures pour poursuivre leurs activités en permaculture.

Depuis leur dernière visite, les élèves avaient eu le temps de faire pousser les graines récoltées à l’automne et ont amené les petites pousses à Alpagut afin de les planter dans leur terre d’origine. Ils ont nettoyé le sol des mauvaises herbes, ont retourné la terre afin de l’aérer et ont planté les pousses sur l’espace entouré d’oeillets en suivant la technique des plantes compagnes (tomates, poivrons, oignons, ail, basilic) sur les conseils de leurs professeures.  

Au moment de la récolte, nous ramasserons les légumes et mettrons à nouveau les graines de côté pour l’année prochaine. Le cycle de la nature nous émerveille toujours un peu plus ! Nous avons poursuivi la journée par un repas en plein air. Nous avons nourri les animaux au cours d’une balade champêtre entre les marguerites et les coquelicots.

La diversité des paysages, les forêts, les lacs, les pâturages et les espaces agricoles de la région de Bolu constituent des espaces d’expérimentation idéal pour nos élèves. Ils ont planté les jeunes pousses sans utiliser aucun produit chimique et ont installé un système de goutte à goutte pour l’arrosage, mettant ainsi en pratique les principes de l’agriculture biologique. Ces ateliers leur ont permis de mieux comprendre la complémentarité entre les activités menées en ville et en milieu rural. Ils ont ainsi apporté leur pierre à l’édifice du long combat pour la protection de l’environnement et le développement de modes de vie durables.

 

 


 

(09.05.2018)

                              Japon Çay Seremonisi

Saint Michel ve Notre Dame de Sion Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulüpleri, iki yıldır Hotaru Çiftliğinde birlikte Doğal Tarım çalışmaları yapıtıkları Satoru ve Chikako Nakano İle  Bir atölye çalışması gerçekleştirmişlerdir.

Japon kültürünü ve tarımını daha yakından tanımamızı sağlamak ve iki ülke arasında benzer kültür değerlerini ortaya koymak amacı ile bizlere Çay Seremonisi gerçekleştirmişlerdir.

Japonya’ya çay 9.yüzyılda Çin’den ülkesine dönen bir rahip tarafından gerçekleştirilmiştir. Çay Güneydoğu Asya’nın tanıtıcı ürünü olmakla beraber sürekli yağışlı ve eğimli olan Doğu Karadeniz Bölgesinde de yetiştirilmektedir. Ülkemizde çay bir çok bölgenin önemli içeceğini oluşturmaktadır.

Japonya’da çay ülkemizde tüketildildiğinde farklı olarak, un şeklinde öğütülüp,törensel bir şekilde hazırlanmaktadır. Japon’lar çayı yeşil olarak toplayıp, buharda kuruttuktan sonra öğütüp saklarlarmış. Japon’lar çay içme ve misafire ikram etmeyi, sanatsal ve felsefi zenginlikler katarak seremoni haline dönüştürmüşlerdir. Çay hazırlanırken oldukça sesiz bir ortam veya ortama uygun müzik kullanmakta ve doğal malzemeler ile hazırlanmaktadır. Seremoninin özüne inildiğinde “ anın eşsizliği “ olarak tanımlanmaktadır.

Öğrencilerimiz bu etkinlikte,yeni bir kültürü,o kültüre ait insanlardan tanımanın mutluluğunu duymuşlardır. Çay seremonisindeki sesiz ortamın dinlendirici özelliğini yaşamışlardır. Özenle ve emekle hazırlanan çayı huzur içinde yudumlamışlardır.

 

                            Cérémonie du thé au Japon  

Voici deux ans que les clubs Environnement de Saint-Michel et de Notre-Dame de Sion multiplient les ateliers de permaculture dans la ferme Hotaru sous la houlette de Satoru et Chikano Nakano.  

La cérémonie du thé à laquelle ils nous ont convié(e)s a mis en évidence la proximité des cultures turque et japonaise et nous a permis de mieux connaître l’agriculture japonaise. C’est au 9ème siècle que le thé est introduit au Japon par un moine qui rentrait alors de Chine. Si le thé est un produit typique du sud-est asiatique, il pousse aussi très bien dans les régions pluvieuses, sur les versants en pente de la région de la mer Noire. Il est devenu, dans notre pays, la boisson la plus consommée de bien des régions.     

 

Au Japon, à la différence de la Turquie, le thé est moulu comme de la farine et préparé selon un rituel bien réglé. Les Japonais(e)s récoltent le thé alors qu’il est encore vert, le font sécher avant de le moudre. En y ajoutant une dimension philosophique et artistique, ils en ont fait de la consommation de thé une véritable cérémonie. Le silence ou la diffusion d’une musique appropriée est de mise au moment de la préparation du thé. Il ne contient que des ingrédients naturels. La philosophie de cette cérémonie invite à prendre pleinement conscience du caractère unique de l’instant vécu.     

Nos élèves ont bu en silence le thé consciencieusement préparé. Ils ont été ravi(e)s de faire la connaissance de personnes de culture japonaise et de ressentir la sérénité qui règne lors de la cérémonie du thé.      

 


(05.05.2018)

Heybeliada’da Çevre Etkinliği

İnterakt külübü ve Çevre/Sürdürülebilir Yaşam kulübü öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Heybeliada’da Maslak Rotary kulübü katkılarıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılmışlardır. Bu etkinlikte,öğrenciler doğal çevrede, şehir gürültüsünden uzak piknik yaparak, temiz bir alanda,ağaçlar altında oturmanın, yemek yemenin,kitap okumanın insanları dinlendirici bir faaliyet olduğun görmüşlerdir.

Dolayısıyla bu alanların sürdürülebilirliğini sağlamak için çevrenin herkes tarafından korunması gerektiği ortak fikrinde birleşmişlerdir. Bu etkinlikte ayrıca Çevre Eğitimcisi Şafak Özsoy, Geridönüşüm Uygulamalarının çevrenin korunmasında ve ekonomideki etkileri hakkında bilgi vererek Avrupa Ülkelerindeki uygulamalardan örnekler vermiştir.Öğrencilerle yaptığı temizlik puanlamasında; öğrencilerin evlerini ve okullarını temiz buldukları ancak sokak ve caddelerini temiz bulmadıkları sonucu ortaya çıkmıştır.

Bu sorunun çözümünde şehirde yaşayan bütün bireylere sorumluluk düştüğü görüşüne varılmıştır. Öğrenciler,okulun tümünde gerçekleştirilen geridönüşüm faaliyetlerini ve bunun bir ayağı olan compost çalışmalarını anlatmışlardır. Daha sonra doğa yürüyüşü yapılmış,kedi ve kargalar beslenmiş,ağaçlara sarılarak varlıkları hissedilmiştir.

 Maslak Rotary Kulübü Başkanı Lale Bice, günün anlamına uygun olması amacıyla sembolik çöp toplama yarışması düzenleyip öğrencilere hediyeler sunmuştur.

Adanın bulunduğumuz piknik alanı ve deniz kıyısı çok kirli olmamasına rağmen yine de öğrenciler bir kaç poşetlik çöp toplamışlardır.

Bu etkinlik öğrenciler için gezi, biralarda zaman geçirmek, çevre dostları ile tanışmak olduğu kadar açık alanda küçük bir çevre eğitimi ve uygulaması şeklinde gerçekleşmiştir. Öğrenciler, doğada bulunmaktan büyük mutluluk duymuşlardır.

 

Le club Environnement à Heybeliada

Les élèves du club Environnement et le club Interact se sont rendus à Heybeliada en compagnie de leurs professeurs pour une sortie en plein air proposée par le club Rotary de Maslak. Ils ont profité de cette escapade nature pour faire un pique-nique sous les arbres loin du bruit de la ville, dans un espace vert non pollué. Et quel bonheur de pouvoir lire au calme !

Pour protéger ces espaces de détente, il est essentiel que tout le monde en prenne soin.

Şafak Özsoy, formatrice environnement, a fait une intervention pour expliquer aux participants les impacts économiques et environnementaux du recyclage en prenant pour exemple quelques pays européens. Elle a fait un bref tour de table pour demander aux élèves d’évaluer la propreté de leurs espaces quotidiens : si leur école et leur maison leur paraissent propres, les rues d’Istanbul leur semblent au contraire plutôt repoussantes. Mais à qui la faute?

La propreté de nos rues relève de la responsabilité de chacun, ont-ils conclu. Nos élèves ont parlé du tri des déchets que nous faisons à l’école et du compostage, partie intégrante de la réflexion sur la durabilité. La petite troupe est ensuite partie en promenade, nourrissant chats et oiseaux sur le chemin. Les élèves se sont même arrêtés pour prendre les arbres dans leurs bras !       

 Lale Bice, présidente du Rotary Maslak, a symboliquement organisé une course au ramassage des ordures et récompensé les élèves pour leur participation.Bien que l’espace de pique-nique et le bord de mer ne soient pas très sales, les élèves ont tout de même ramassé quelques pochettes plastiques.

Ils ont eu le plaisir de se promener, de passer du temps ensemble et de faire la connaissance de personnes investies dans la protection de l’environnement. Cette sortie aura permis de mettre les enseignements de la journée en pratique.

 

 


(02.05.2018)

Ektiğimiz tohumlar fide oldu. Şimdi fideleri büyütme zamanıdır…

Les graines que nous avons plantées ont poussé, Maintenat c’est le moment de les faire grandir…

 

 


 Çevre / Sürdürülebilir Yaşam kulübü Atatürk Arboretumunda

Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencileri öğretmenleri eşliğinde, Atatürk Arboretumuna bir uygulama gezisine katılmışlardır.

1949 yılında 38 hektarlık bir alanda İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayrettin Kayacık’ın önerisi ile İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ve Orman Genel Müdürlüğünün iş birliği ile kurulan Atatürk Arboretumunun, bu gün kapladığı alan 296 hektar kadarmış.Dünyanın değişik bölgelerinden getirilen birbirinden farklı 2000 bitki çeşidine ev sahipliği yapmaktadır. Burada, Ülkemizde doğal olarak yetişen bitkiler ve ağaçlar yer aldığı gibi ülkemizde yetişmeyen, egzotik bitkiler,ağaçlar da yer almaktadır. Bunların arasında   ülkemizde yetişen Meşe ağaçları geniş yer tutarken, Lübnan Meşesi, Japon Akça ağacı, Amerikan bataklık Sevisi, Kuzey Amerika Sekoya ağacı, Huş ağacı, Avrupa’da yetişen bir çok çam türünü de görmekteyiz. Bunların arasında Ladinler, Konik Çamlar ilgi çekiciydi.

Bu kadar çok çeşidin yetişebilmesini var olan ve yaratılan Mikroklima koşulları sağlamaktadır.Öğrenciler, Arboretumda baharın gelişiyle birlikte  otsu ve odunsu bitkilerde gerçekleşen değişimleri gözlemişlerdir. Özelikle Japon Akça ağacının mendili andıran çiçekleri ve Amerikan bataklık Servisinin suyun dışına çıkan kökleri ve bu köklerin havadaki azotu bağlayabilmesi büyük dikkatle incelenmiştir. Ayrıca Arboretumun kurallarından biri olan yere düşmüş kozalak, tohum ve yaprakların toplanmaması; komposta, filize dönüşmeleri, veya topraktaki canlılar tarafından tüketilmeleri doğaldaki döngüye güzel bir örnek oluşturmuştur.

Her ağacın yanındaki orjinine ve özelliklerine ait bilgiler, öğrencilerin ağacı tanımalarını kolaylaştırmıştır. Rengarenk kır çiçeklerini ve ağaçların sürgünlerini dikkatle incelemişlerdir. Göl kenarında kaplumbağaları, ördekler ve kuğuları sevgiyle izlemişlerdir. Ağaçların arasındaki patikalardan tırmanarak küçük bir trekking keyfi yaşamışlardır.

Bu gezi ile öğrenciler, hem Kara hem de  Tatlı su Ekosisteminin işleyişini ve barındırdıkları canlıları gözlemlemişlerdir. Doğada gözlem yaparak öğrenmenin mutluluğunu duymuşlardır.

Doğanın uyanışını ve bu uyanışın insan üzerindeki olumlu etkisini hissetmişlerdir.

Le club Environnement en visite à Atatürk Arboretumu

 Les élèves du club Environnement se sont rendus au jardin botanique Atatürk Arboretumu avec leur professeure. Construit en 1949 à l’initiative du Prof. Dr. Hayrettin Kayacık, membre de la faculté de foresterie de l’Université d’Istanbul, en collaboration avec la Direction générale des forêts, il s’étendait sur 38 hectares lors de sa création et s’est peu à peu agrandi pour recouvrir désormais près de 296 hectares. Le jardin rassemble près de 2000 espèces de plantes issues du monde entier. Il présente des plantes que l’on peut trouver en Turquie, comme différentes espèces de chênes très représentés, mais également des plantes et des arbres exotiques, comme le chêne du Liban, l’érable palmé du Japon, le cyprès chauve d’Amérique, le séquoïa d’Amérique du Nord, le bouleau et toute sorte de pins poussant en Europe. Les épicéas et les sapins ont particulièrement attiré notre attention.     

C’est le microclimat du jardin qui permet la culture de toutes ces différentes plantes. Les élèves ont pu observé les changements qui s’opèrent chez les herbacés et les ligneux avec l’arrivée du printemps, et notamment les fleurs de l’érable palmé, qui rappellent l’arbre aux mouchoirs, et les racines aériennes du cyprès chauve, capables d’absorber l’azote. L’une des règles d’or du jardin botanique est de ne ramasser ni feuille, ni graine, ni pomme de pain afin que puisse se constituer un composte naturel, que les graines germent ou qu’ils soient consommés par d’autres êtres vivants. Un bel exemple du cycle de la vie !

Les informations données sur l’origine et les spécificités des plantes ont permi aux élèves de mieux connaître les espèces présentées. Ils ont observé avec attention boutures et fleurs sauvages multicolores et ont admiré les tortues, canards et les cygnes aux bords du lac. Ils ont goûté au plaisir de la randonnée en se promenant à travers bois. Grâce à cette sortie, nos élèves ont observé le fonctionnement des écosystèmes terrestres et d’eau douce ainsi que les espèces qu’ils abritent. L’éveil de la nature est un merveilleux éveil des sens !

 


(05.04.2018)

Toprağımızı ve çevremizi koruyor muyuz?

TEMA (Türkiye Erozyona Mücadele Ağaçlandırma) Vakfından Çevre Eğitim Sorumlusu Arzu Erksoy Bozgül 9.Sınıf öğrencileri ile Çevre/ Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencilerine

“Toprağımızı ve Çevremizi Koruyor muyuz?” temalı bir seminer vermiştir.

Boğaziçi Üniversitesinden emekli Biyolog olan Arzu hanım, öncelikle toprağın oluşumunu, oluşum süreçlerini mizansenlerle anlatmıştır. Toprağın 1cm.’nin 500 yılda oluştuğunu ancak erozyon nedeniyle 1 saniyede tonlarca toprağı kaybettiğimizi ve bu durumun doğada yarattığı tahribatı izah etmiştir. Ağaçları korumanın ve ağaçlandırma faaliyetlerinin yaygınlaşması gerektiğini, gençlerin kendi gelecekleri için bu sorumluluğu almaları gerektiğinin önemini vurgulamıştır. Doğadaki bütün canlıların birbirleri ile etkileşim halinde olduğunu, toprağın bir çok canlıya ev sahipliği yaptığını, ağaca ve toprağa dokunmanın insanlara pozitif enerji verdiğini anlattı. Ala Kargaların meşe palamutlarını toprağa gömerek yavrularına besin saklarken,aynı zamanda meşe ağacının binlerce yıllık yaşam döngüsünü oluşturduğunun hikayesini anlattı.

Bu seminerde, öğrenciler büyük ilgi ve dikkatle,sorular sorarak yer alırken, toprağın ve ağacın yaşamlarındaki öneminin farkına varmışlardır. Daha fazla doğada bulunma arzusu duymuşlardır.

 

Et notre environnement, on en prend soin?                 

Arzu Erksoy Bozgül, responsable de la sensibilisation aux questions environnementales de la fondation TEMA (Lutte contre l’érosion des sols en Turquie), est intervenue auprès des 9èmes et des élèves du club Environnement sur le thème de la protection de la nature et de l’environnement.  

Le séminaire a débuté par une présentation de Mme Arzu, professeure de biologie retraitée de l’université de Boğaziçi, qui a expliqué aux élèves les différentes étapes de la formation des sols à travers différentes mises-en-scène. “1 centimètre de terre met 500 ans avant de se former mais nous perdons des tonnes en l’espace d’un seconde à cause de l’érosion. Cela cause de nombreux dégâts dans la nature” a-t-elle expliqué. “Pour éviter cela, il est nécessaire de protéger la forêt et de développer la reforestation. Les jeunes doivent prendre en main leur avenir !” a-t-elle insisté. Dans la nature, les êtres vivants sont tous en interaction et les sols sont le milieu naturel de nombre d’entre-eux. Elle a également parlé des bienfaits du contact avec les arbres et la terre. Elle a donné l’exemple du geai des chaînes qui cache les glands dans le sol afin de conserver de la nourriture pour ses oisillons et participe ainsi à la diffusion du chêne depuis des millénaires.      

Les élèves ont écouté avec intérêt et attention ce séminaire, ont pu poser des questions et ont compris l’importance des arbres et des sols dans l’équilibre écologique. Quoi de plus pour donner des envies de nature?


(28.03.2018) ile (04.04.2018)

Ve bahar geldi ! Tohumlarımızı toprağa kavuşturma zamanıdır!

Le printemps est arrive ! C’est le moment de planter nos graines !

 


(16-17-18.03.2018))

 

EKO KENT ESKİŞEHİR

Saint Michel ile Notre Dame de Sion Fransız Liseleri Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulübü    öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde, Eskişehir’de Eko kent projesi çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir.

*Eko kent kavramı, kentlerin sürdürülebilirliğine yönelik arayış ve çabaların sonucu ortaya çıkmıştır. Kelimenin ilk kullanıldığı kaynak Richard Register’in 1987’de yayınlanan “ Ecocity Berkeley = building cities for a healthy future” adlı kitabıdır.

Eskişehir Belediyesinin katkılarıyla kenti daha kısa sürede tanıma imkanı elde ettik. Belediye meclis salonunda,Eskişehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Deniz Kaplan tarafından yapılan sunumla, kentin eski ve yeni halini dinleyen, sorular soran öğrenciler daha sonra kenti dolaşarak ve fotoğraflayarak Eko kent üzerinde düşünme ve araştırma yapma fırsatı bulmuşlardır.

Eskişehir Belediye Başkanı Sayın Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen , öğrencilerle tek tek ilgilenmiş

Çevrenin Genç Sözcüleri olmalarından büyük mutluluk duymuştur.

Belediye Kültür Dairesinden Çağkan Taşçı eşliğinde yapılan şehir turunda, şehri ikiye ayıran Porsuk çayının  temiz ve üzerinde insanların teknelerle dolaştığı, tramvayların güneş enerjisi ile çalıştığı, elektrikli otobüslerin deneme seferleri yaptığı, gökdelenlerin olmadığı, büyük kent parklarında insanların dinlendiği, bisiklet kullandığı ,çocukların koşturduğu oldukça temiz, yeşil bir kent ile karşılaştık. Sayın Büyükerşen, ayrıca kültürün sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla eski geleneksel evleri, endüstriyel binaları, restore ederek kente Kurtuluş Müzesi, Balmumu Müzesi, Cam eserleri Müzesi,Basın Müzesi, Kültür ve Kongre Merkezi ile Bilim Merkezi kazandırmıştır. Öğrencilerimiz bu müzelerde bulunan eserleri büyük ilgi ile incelemişlerdir.

Eskişehir, bir kültür, sanat ve bilim kenti olarak, Dünya çapında bir yer edinmiş ve bir çok ödüle değer bulunmuştur.

İstanbul dönüş yolunda yer alan Bilecik’in Kınık köyü , çömlekçilik, serbetçi otu, boncuk fasulye üretimi ile doğaya uyumlu, sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmuştur. Dolayısıyla Eko köy kavramını düşünmemizi sağlamıştır.

Eskişehir ve çevresi bu özellikleri ile ülke turizmine büyük katkı sağlamakta ve sürdürülebilir bir ekonomiye ön ayak olmaktadır.

 

Bu proje ile Eko Kent, öğrenciler için, kavramsal olmaktan öteye geçip somut hale gelmiştir.

İnsan, kent ve çevrenin birbiri ile ilişkisini ve etkileşimini gözlemlemişlerdir.

 

*Habitat, İnsan Yerleşimleri; Çevre,Eğitim ve Sağlık Derneği Sitesi

 

            VILLE DURABLE D’ESKİŞEHİR

Les clubs Environnement de Saint-Michel et Notre-Dame de Sion ont lancé leurs activités sur la ville durable d’Eskişehir. Le concept de ville durable a émergé grâce aux recherches sur la durabilité et ses mises en application. Richard Register est le premier à avoir utilisé l’expression dans son livre « Ecocity Berkeley = building cities for a healthy future » en 1987.

La mairie d’Eskişehir nous a accueilli(e)s pour une rapide présentation du projet de ville durable. Deniz Kaplan, porte-parole de la mairie d’Eskişehir, nous a reçu(e)s dans la salle de réunion de la mairie et a expliqué des dernières évolutions de la ville aux élèves qui ont pu poser leurs questions. Ils ont pu approfondir leur réflexion sur la question lors de leur ballade sur place.

Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen, maire d’Eskişehir, s’est personnellement déplacé pour rencontrer nos élèves et leur a porté à chacun(e) une attention particulière. Il était ravi de rencontrer de jeunes ambassadeurs et ambassadrices de la cause écologique.   

Çağkan Taşçı, membre du département Culture de la mairie, nous a fait faire le tour de la ville. Divisée en deux par la rivière de Porsuk sur laquelle les gens peuvent circuler en bateau, la ville est également pourvue de tramway alimenté par l’énergie solaire. Des tests ont été faits pour mettre en place un réseau de bus électrique. C’est une ville verte sans gratte-ciels, où les habitant(e)s disposent d’un service public de vélo, où ils peuvent se ressourcer dans de vastes espaces verts et où les enfants peuvent se dépenser librement dans un environnement sain.

Mr Büyükerşen nous a également énuméré les constructions et restaurations de bâtiments entamés par la mairie pour participer également à la durabilité et au maintien des valeurs culturelles : les maisons traditionnelles, les bâtiments industriels, le musée de l’Indépendance, le musée de cire, le musée des arts du verre, le musée de la presse, le centre des spectacles et des congrès et le centre des activités scientifiques.

Nos élèves ont été très intrigué(e)s par les oeuvres exposées dans ces musées.

Eskişehir a accédé au rang de ville de l’art et de la science. Elle a reçu de nombreux prix pour son dynamisme et fait désormais partie des villes du monde les plus innovantes.

Sur la route du retour, nous nous sommes arrêté(e)s dans le village de Kınık, dans la région de Bilecik, qui vit en harmonie avec la nature grâce à une économie durable basée sur la production de terres cuites, d’herbes à sirops et de haricots blancs. Cela nous a donné l’occasion de réfléchir également au concept de village durable.

Grâce à ces exemples, Eskişehir et ses environs participent de l’attractivité touristique de la région et un cas exemplaire de la possibilité d’une économie durable.  

Cette visite nous a permis de mettre de côté la théorie et de concrétiser le concept de villes durables pour nos élèves. Ils ont pu constater une fois de plus l’interdépendance de l’être humain avec la ville et son environnement.

 


(10.03.2018)

 

              Erenköy Işık Lisesinde l. Coğrafya Çalıştayı

Çevre /Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencileri, Burcu, Aslı ve Barış Erenköy Işık Lisesi, Erenköy Işık Fen Lisesinin  gerçekleştirdikleri “Sürdürülebilir Tarım” temalı I. Coğrafya Çalıştayına öğretmenleri eşliğinde katılmışlardır. 20 okulun katıldığı Çalıştayda Torlak Çiftliği ( İzmir Seferihisar) kurucusu Armağan Portakal “İlham alıyorsam, ilham vermeliyim” sözü ile kendi çalışmalarından yola çıkarak, tarımın toprağın insan hayatındaki önemini, doğal tohumun sağlıklı ürün tüketebilmenin temel koşulu olduğunu anlatmıştır. Toprağın, tarım ve hayvancılık için vazgeçilmez bir değer olduğunu vurgulamıştır,

Permakültür Eğitmeni Taner Aksel, temiz hava,temiz su,temiz toprak,temiz gıdanın insan yaşamındaki yerini, Küresel iklim değişikliği ile insan faaliyetleri arasındaki ilişkileri öğrencilere sorular sorarak ortaya koymuştur. Ekolojik Ayak izi ve Biyokapasite kavramlarını açıklamıştır. Dünyanın geleceği için küçük,büyük her bireyin sorumluluk yüklenmesinin sürdürülebilirlik açısından önemini örnekleri ile açıklamıştır.

Daha sonra öğrenciler,her okuldan birer öğrenci olacak şekilde;

1.Tohum türleri komitesi,

2.İklim değişimi ve tarım komitesi,

3.Sürdürülebilir tarım yöntemleri komitesi

4.Sürdürülebilir hayvancılık komitesi masalarında çalışmalar yapmışlardır.

Bu çalışmalar sırasında gerektiğinde öğretmenlerinden yardım alabilmişlerdir. İki oturum halinde iki saat süren çalışmalar,sorunlar ve çözüm önerileri şeklinde grup sözcüleri tarafından tüm katılımcılara sunum yapılmıştır.

Bu Çalıştay öğrencilerimize okulumuzda sürdürdükleri çalışmaları ve korudukları tohumları komitedeki arkadaşları ile paylaşma fırsatı sağlamıştır. Sürdürülebilir tarım, hayvancılık, tohum, iklim değişimi gibi konular ve yeni kavramlar üzerinde derinlemesine düşünme fırsatı sağlamıştır.

 

Symposium de géographie du lycée Işık d’Erenköy

Burcu, Aslı et Barış, membres du club Environnement, ont participé au premier symposium de Géographie intitulé « Agriculture durable » organisé par le lycée Işık Fen d’Erenköy en compagnie de leur professeure.

«J’ai de l’inspiration, je me dois de la transmettre», a déclaré Armağan Portakal, propriétaire de la ferme Torlak (İzmir Seferihisar), en guise d’introduction aux élèves des vingt écoles venus participer. Il leur a parlé de l’importance de la terre et de l’agriculture et a expliqué que l’utilisation de semences naturelles était une condition sine qua non à une production maraîchère saine. « La terre, l’agriculture et l’élevage sont absolument indispensables » a-t-il insisté.

Taner Aksel, professeur de permaculture, a quant à lui rappelé l’importance de préserver un environnement sain (produits de consommation courante, terres, réser        ves d’eau, l’air) ainsi que l’impact des activités humaines sur le réchauffement climatique. Il a expliqué aux élèves le sens des concepts d’empreinte écologique et de biocapacité. «Nous avons tous une responsabilité à notre échelle dans l’avenir de la planète» a-t-il dit en s’appuyant sur des exemples de comportements durables.                                                                                                                                                                                                                                                                        Les élèves de toutes les écoles se sont ensuite mélangés pour constituer différents comités :

  1. Diversité des semences
  2. Changement climatique et agriculture
  3. Techniques d’agriculture durable
  4. Élevage durable  

Leurs professeurs ont supervisé le travail des différents groupes étalés sur deux séances de deux heures. Les porte-paroles des groupes ont ensuite présenté leurs résultats, problématiques soulevées et propositions de solutions aux autres participants. Nos élèves ont ainsi eu l’occasion de partager leurs expériences en permaculture et en conservation de semences avec leurs camarades.

Grâce à ce symposium, les élèves ont pu approfondir leurs connaissances en agriculture durable, en élevage, sur les semences durables, sur le changement climatique et ont pris connaissance de nouveaux concepts.

 

 


(28.02.2018)

Doğal diş macunu ve doğal krem atölyesi

2017- 2018 Eğitim Öğretim Yılı, Saint Michel, Notre Dame de Sion Çevre/ Sürdürülebilir Yaşam  Kulüpleri atölye çalışmalarının ikincisin gerçekleştirmişlerdir.

Bu atölye çalışması Saint Michel’de yapılmıştır. Permakültür çalışmalarının okulda yapılmasına katkıda bulunan Ferdağ Sezer ve kulüp öğretmenleri öncelikle, öğrencilere doğal gıdalar gibi doğal temizlik ve bakım malzemeleri kullanmanın insan sağlığı açısından önemi, doğal çevreye olan olumlu katkısı anlatıldı. Diş macunu ve Doğal krem yapımında kullanılacak malzemeler tanıtıldı. Yapım aşamaları anlatıldı.

Öğrenciler, doğal diş macununda; Hindistan cevizi yağı,deniz tuzu, karbonat, nane yağı kullanmışlardır. Doğal kremde ise, hindistan cevizi yağı, zeytin yağı, e vitamini, gül ve lavanta yağı kullanılmıştır. Bu malzemeler, insana ve doğaya zarar vermemektedir. Öğrenciler gruplar halinde, birbirlerine yardımcı olarak, büyük ilgi ve mutlukla ürünlerini hazırlamışlardır.

Bu atölye çalışması ile öğrenciler, kimyasal malzeme kullanılmadan hem ucuz hem de pratik olarak, temizlik ve bakım ürünleri hazırlamanın mümkün olduğunu görmüşlerdir.

Her biri bu ürünlerin yapımını, kendi aileleri ile diğer arkadaşlarıyla paylaşarak yaygınlaşmasını sağlayacaktır.Dolayısıyla sağlıklı yaşam ve doğal çevrenin korunmasına katkıda bulunmuş olacaklardır.

Atelier de fabrication de crèmes et de dentifrices naturels                        

Les clubs Environnement des lycées Saint-Michel et Notre-Dame de Sion se sont retrouvés, dans notre établissement, pour le deuxième atelier commun de l’année scolaire 2017-2018. Ferdağ Sezer, qui anime régulièrement les ateliers de permaculture, et les professeures responsables des clubs ont expliqué aux élèves combien, au même titre que l’alimentation, il est important d’utiliser des produits d’entretien et des produits de beauté naturels, pour la santé comme pour l’environnement. Il leur a présenté les ingrédients ainsi que les différentes étapes de fabrication de ces produits.

Pour le dentifrice, les élèves ont utilisé: de l’huile de noix de coco, du sel de mer, du bicarbonate de soude et de l’huile de menthe.

Et pour la crème hydratante, ils ont utilisé: de l’huile de noix de coco, de l’huile d’olive, de la vitamine E et de l’huile de lavande et de rose.

Tous ces ingrédients sont à la fois sains et respectueux de l’environnement. Les élèves ont préparé les mélanges en groupe, pleins de bonne humeur et d’entrain.  

Grâce à cet atelier, les élèves ont appris à fabriquer des produits de beauté et d’hygiène sans produits chimiques, facilement et pour un coût modique. Ils pourront désormais partager ces techniques de fabrication avec leur entourage et participer ainsi toujours un peu plus à la diffusion de modes de vie sain et respectueux de l’environnement.


 

(21.02.2018)

                YEDİKULE HAYVAN BARINAĞI

Okulumuz Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulübü, Değerler Kulübü ve Sınıflarımızın çevre temsilcileri Yedikule Hayvan Barınağını ziyaret etmişlerdir.

Kulüp öğrencileri, okulda gerçekleştirdikleri mama kampanyası ile tüm okulun katılımını sağlamış,elde edilen besinleri sevimli dostlarımıza ulaştırmışlardır.Barınak,3000 bini geçen  aralarında yaralı ve engeli, terk edilmiş hayvanlara ev sahibi yapmaktadır

Öğrenciler, bu sayıdaki hayvanı bir arada görmemelerine rağmen bir çoğu ile birebir ilgilenmiş ve onlara büyük sevgi, şefkat göstermişlerdir. Öğrencilerimizden Damla, Barınak sorumlularından Arzu hanımla röportaj yapmış; bir kaç arkadaşı ile hafta sonları gönüllü çalışma programı oluşturmuştur.

Yine öğrencilerimizden, Ezgi, Nil, Ada, Burcu birer köpek bakımı ve sorumluluğunu üstlenmişlerdir.

Bu gezi öğrencilerimize, hayvan sevgisini, hayvan besleme sorumluluğunun önemini sahiplendikleri hayvanları asla terk etmemeleri gerektiğin, onların da bir canı ve duyguları olduğu konusunda farkındalık yaratacaktır.

   

VISITE AU REFUGE POUR ANIMAUX DE YEDİKULE

Le club Environnement, le club des valeurs civiques et les représentants “Environnement” de nos classes se sont rendus au refuge pour animaux de Yedikule.

Toute l’école a participé à la campagne de récolte de nourriture lancée par les membres du club. Nos élèves ont ensuite envoyé les provisions ainsi récoltées à nos charmants compagnons sur pattes. Le refuge accueille plus de 3000 animaux parmi lesquels certains ont étés abandonnés, d’autres sont blessés ou handicapés. Nos élèves n’ont bien sûr pas pu les voir tous, mais ont pris le temps de s’attarder sur nombre d’entre eux pour les caresser et jouer avec eux. Une de nos élèves, Damla, a fait un reportage avec Madame Arzu, responsable du refuge. Quelques élèves se sont portés volontaires pour venir travailler bénévolement au refuge et ont profité de la rencontre pour établir un planning de travail.

Nos élèves Ezgi, Nil, Ada et Burcu se sont chacune engagées à prendre soin d’un des chiens du refuge.

Nos élèves ont réalisé qu’adopter un animal est une vraie responsabilité, qu’ils demandent un soin et une attention particulière, qu’ils recherchent l’affection et souffrent lorsqu’ils sont abandonnés. Cette visite aura davantage sensibilisé nos élèves à la cause animale.

 


(07.02.2018)

Sevimli dostlarımızı unutmadık bu gün mama ve ihtiyaç kampanyasını başlatıyoruz.

 

Nous n’avons pas oublié nos chers amis, nous commençons aujourd’hui une campagne pour leurs besoins.


(11.01.2018)

                                  Enerji Tasarrufu Günü


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ocak ayının 2. Haftası Enerji Tasarrufu haftası olarak kabul edilmiştir. 11 Ocak da tasarruf günü olarak kabul edilmiştir.Enerji Tasarrufu haftasının asıl amacı Türkiyenin karbon ayak izini mümkün olduğunca düşürmektir.Bir kişinin karbon  ayak izi, o kişinin yaptığı faaliyetlerle, kullandığı elektrik ve doğal gaz ile çevreye verdiği zararın ölçüsüdür. O nedenledir ki bir kişinin, ülkenin veya grubun karbon ayak izini olabildiğince düşürmesi çevre için oldukça önemlidir.

Bizler de Saint-Michel Çevre Kulübü öğrencileri olarak,değerli hocamızın yönlendirmesi  ile bugüne kadar okulumuzun karbon ayak izini düşürmek için pek çok çalışmada bulunduk.
Karbon ayak izimizi azaltmak ve çevremizi korumak amaçlı atölyelerimizde yürüttüğümüz çalışmalar ile hazır ambalajlı gıdaların kullanımını azaltıp ev yapımı doğal ürünlerin kullanımına yöneldik.Yıl buyunca permakültür ve kompost çalışmalarına önem göstererek hiçbir bitkisel veya hayvansal atığı çöpe atmadık ve onları gübre olarak değerlendirdik.

Bugünün  11 Ocak olması sebebiyle, okulumuzun da desteğini alarak bir güzel işe daha hizmet etmek istiyoruz. Karbon ayak izini düşürmenin en önemli yöntemi “Elektrik kullanmak yerine mümkün olduğu sürece güneş ışınlarını kullanmak”tır. Okulumuzun 1 aylık kullandığı elektrik üzerinden hesapladığımızda okulumuz bünyesindeki 579 kişinin 40 dakikalık karbon ayak izi 0,004 ppm dir.

Bu değeri düşürmek için,11 Ocak 2018  perşembe günü 7. Saatte okulumuzun tümünde 40 dakikalık bir tasarruf hareketi gerçekleştirilmiştir. Bu tasarruf hareketi hem bizim için,  hem de dünyamız için çok büyük önem oluşturmaktadır.

Une journée pour l’économie d’énergie

Le Ministère de l’Energie et des Ressources naturelles a fait (VOC) de la deuxième semaine de janvier la semaine de l’économie d’énergie et du 11 janvier, sa journée phare. L’objectif principal d’une telle semaine est de réduire au maximum l’empreinte carbone de la Turquie. L’empreinte carbone mesure l’impact sur l’environnement de la consommation d’électricité et de gaz d’une personne dans ses différentes activités. Il est donc important que chaque personne, communauté ou pays fasse en sorte de diminuer au maximum son empreinte carbone pour protéger l’environnement.   

En tant que membres du club Environnement de Saint-Michel, nous avons saisi cette occasion pour mettre en place, sous la direction de notre professeure, des méthodes de fonctionnement (SENS) afin de diminuer l’empreinte carbone de notre école.

Nous avons multiplié les ateliers destinés à limiter notre empreinte carbone et à protéger l’environnement comme l’atelier de fabrication de produits de consommation courante faits maison afin de limiter l’achat de produits emballés. Tout au long de l’année, nous avons poursuivi nos plantations en permaculture et nous avons fait du compost à partir des déchets organiques et végétaux afin d’en faire du terreau et de ne rien perdre.

En cette journée du 11 janvier, nous souhaitons ajouter une nouvelle pierre à l’édifice avec le soutien de notre école (SENS). L’une des meilleures solutions pour limiter l’aggravation de l’empreinte carbone est de limiter l’usage de l’électricité en intérieur et d’utiliser au maximum la lumière du jour. D’après les calculs de consommation d’électricité que nous avons faits sur un mois, les 579 personnes qui fréquentent notre établissement génèrent 0.004ppm en 40 minutes (VERIF).   

Toute notre école s’est mobilisée le jeudi 11 janvier 2018 afin d’économiser 40 minutes d’électricité sur 7 heures (SENS). L’économie d’énergie ainsi réalisée sera salvatrice pour nous et pour notre planète.  


 (20.12.2017)

                         Slow Food Konferansı

Slow Food Fikir Sahibi Damaklar üyesi ve Gastronomi mezunu velimiz Yeşim Baykut okulumuzun Hazırlık öğrencilerine konferans verdi. Ayrıca Çevre Kulübü öğrencileri ile slow food ve permakültür sohbeti gerçekleştirdi.

Konferansta öğrencileri,slow food hakkında bilgilendirdi. Öğrencilerin soruları üzerine slow food‘ un nerede başladığını ve neyi amaçladığını anlattı. İlk olarak İtalya’da 1986’da Carlo Petrini tarafından hızlı!ayaküstü yemek alışkanlığına ( fast food ) karşı alternatif olarak başlatılmıştır. Amacı geleneksel, yerel yemek ve yeme biçimlerini, yerel ekosistemlerin özelliklerini korumaya teşvik etmektir.

Yeşim hanım, öğrencilere kahvaltının önemini, geleneksel kahvaltı ve yemek alışkanlıklarını tercih etmelerinin sağlıkları, gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını anlattı. Günümüzde doğal gıdaya ulaşmanın daha kolay olduğunu ayrıca semt pazarlarından alışveriş yapmanın üreticiye ulaşmayı sağlayacağını dolayısıyla alınan ürünün yetişme koşullarının da öğrenileceğini vurgulamıştır. Sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmenin önemini, probiyotik gıdaların evde ucuz ve sağlıklı yapılabileceğini belirtti. “Hangi öğrencilerin evde yapılan yoğurt tükettiği” sorusu üzerine salonda bulunan öğrencilerin yarısına yakını el kaldırarak yoğurdun evlerinde yapıldığını ifade etmişlerdir. Öğrenciler doğal tohum ile hibrit tohum farkını dikkatle dinlemiş, sadece bir defa ürün veren hibrit tohumun çiftçiler tarafından kullanılmasına şaşırmışlardır.

Okulumuzun Çevre Kulübü öğrencileri de Yeşim hanımla yaptıkları sohbette, permakültür çalışmaları kapsamında doğal ürünler yaptıklarını ve tohum bankası oluşturmaya başladıklarını dolayısıyla yerel ve gelenekse gıdaları tanımaya ve tanıtmaya başladıkların paylaşmışlardır.

Bu konferans öğrencilere, insan sağlığı ile beslenme ilişkisinin önemini, beslenme alışkanlıklarını sorgulamalarını ve beslenmelerinde yeni bakış açıları oluşturmalarını sağlayacaktır.

 

                            Conférence Slow Food

Yeşim Baykut, parente d’élève, diplômée d’école de Gastronomie et membre de l’association Slow Food / Fikir Sahibi Damaklar, est venue faire une conférence à l’école pour nos élèves de classe préparatoire. Elle a également rencontré les élèves du Club environnement pour discuter de permaculture et de Slow Food.

Pendant la conférence, elle est revenue sur le concept de Slow Food et a répondu aux questions des élèves, revenant sur l’origine de l’idée. Tout a commencé en 1986 en Italie avec Carlo Petrini, en réaction aux mauvaises habitudes alimentaires du fast-food. L’objectif est de conserver les modes d’alimentation locaux et traditionnels et de protéger les écosystèmes environnants.  

Mme Baykut a expliqué aux élèves l’importance du petit-déjeuner et la qualité des menus traditionnels pour leur santé, pour leur croissance et leur développement. « Il est plus facile de nos jours de trouver des produits naturels de qualité. La vente directe du producteur au consommateur sur les marchés de quartier permet de se renseigner sur les conditions dans lesquelles sont produits les fruits et les légumes des étalages. » a-t-elle souligné. Elle a rappelé qu’il est préférable de consommer des produits de saison et qu’il est peu coûteux de fabriquer ses propres plats probiotiques à la maison pour un résultat de qualité (yaourt, kefir).

« Combien d’entre vous font leur propre yaourt à la maison ? » a-t-elle lancé. Près de la moitié des élèves ont alors levé la main. Ils/elles ont écouté avec attention les explications concernant la différence entre les semences naturelles et les semences hybrides et ont été surpris d’apprendre que les hybrides n’étaient pas réutilisables par les agriculteurs.

Les élèves du Club environnement ont à leur tour parlé de leurs activités en permaculture à Mme Baykut. Ils/elles ont expliqué participer à la connaissance et la diffusion des produits traditionnels et locaux grâce à leur culture biologique et leur banque de graines.

Cette conférence a sensibilisé les élèves sur les liens entre la santé et les modes d’alimentation et les a poussés à s’interroger sur leurs propres habitudes de consommation.  

 

 


(13.12.2017)

Doğal Sıvı Sabun Atölyesi

Permakültür (Sürdürülebilir Yaşam) projesi kapsamında öğrencilere sağlıklı, temiz, ucuz, gıdalar, ürünler yapma ve kullanma alışkanlığı kazandırarak, doğal çevreyi korumaya katkıda bulunmak amacıyla 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında da Saint Michel, Notre Dame de Sion Çevre/ Sürdürülebilir Yaşam Kulüpleri atölye çalışmalarına devam etmektedir.

İlk atölyemiz olan doğal sıvı sabun, Notre Dame de Sion okulunda, öğrenciler, kulüp öğretmenleri ve permakültür çalışmalarının okulda yapılmasında öncülük eden Ferdağ Sezer eşliğinde yapılmıştır.

Kişisel temizlikte kullandığımız ürünlerin çoğunda kimyasal maddeler bulunmaktadır. Bu maddeler gerek insan sağlığında gerekse doğal çevrede zamanla hasarlar yaratmaktadır,

Bu etkinlik ile öncelikle, öğrencilere doğal ürünlerin insanlar açısından önemi ve sürdürülebilir doğal çevreye olumlu katkıları anlatıldı. Uzun, sağlıklı bir yaşam için doğal gıda kullanımı gibi doğal temizlik ürünlerinin önemi vurgulandı.

Daha sonra doğal sıvı sabun yapım aşamaları uygulamalı olarak anlatıldı. Öğrenciler gruplar halinde büyük bir ilgi ve heyecanla yanlarına getirdikleri doğal malzemeleri kullanarak ürünlerini gerçekleştirmişlerdir.

Öğrenciler, doğal sıvı sabunda; zeytinyağı sabunu, bal, gül ve lavanta yağı, bitkisel gliserin ve sıcak su kullanmışlardır. Bu malzemelerin hiç biri insana ve doğaya zarar vermemektedir.

Bu atölye çalışması ile öğrenciler, temizlik ürünlerinin insan sağlığı açısından önemini, doğal malzemeyle temizlik ürünü hazırlamanın mümkün olabildiğini kavramışlardır. Ayrıca bu ürünleri kullanarak çevrenin korunmasına katkıda bulunacaklarının farkına varmışlardır.

Atelier de fabrication de savon liquide naturel

Les  ateliers des clubs environnement des lycées Saint-Michel et Notre-Dame de Sion se poursuivent tout au long de l’année scolaire 2017-2018. Dans le cadre du projet de permaculture (mode de vie durable), nous tentons d’inculquer des réflexes de consommation durable à nos élèves et de leur montrer comment fabriquer des produits de consommation bon marché, sains et sans pesticides afin de participer à notre échelle à la protection de l’environnement.

Notre premier atelier de fabrication de savon liquide naturel s’est déroulé à Notre-Dame de Sion avec les élèves et les professeures des clubs environnement sous la houlette de Ferdağ Sezer.

Les produits d’hygiène et d’entretien courants contiennent bien souvent des produits chimiques nuisibles pour la santé et pour l’environnement. Nous avons commencé l’activité par expliquer aux élèves l’importance pour la santé et pour la protection de l’environnement d’utiliser des produits d’hygiène naturels qui sont, au même titre que la nourriture biologique, des garanties de longévité et de vie saine.

L’activité s’est ensuite poursuivie par l’atelier de fabrication de savon. Une fois les différentes étapes présentées, les élèves se sont joyeusement lancé(e)s, par groupe, dans la préparation avec les produits naturels apportés. Ils/elles n’ont utilisé que des produits respectueux pour la santé et l’environnement : eau chaude, glycérine, huile de rose et de lavande, miel et du savon à l’huile d’olive.

Grâce à cet atelier, les élèves ont compris l’importance d’utiliser des produits d’hygiène sans substance chimique. Ils/elles ont constaté qu’il était possible de fabriquer des produits d’hygiène avec des produits naturels et que cela participait à la protection de l’environnement.

 


(08.02.2017 – Çarşamba)

Saint Michel bahçesinde permakültür çalışmaları kapsamında Kompost yapımına devam ediyoruz.

Bahçemizde erken sebze ekimi çalışmaları yapıldı. Kardeşi bitki uygulaması ile bakla, soğan ve ıspanak ekimi yapıldı.

Nous avons réalisé les premiers semis de légumes dans le jardin de l’école avec des féves, des oignons et des épniards en appliquant le principe des plantes compagnes.

 


(22.02.2017 – Çarşamba)

Bu yıl permakültür bahçemizde, tarımın yanı sıra doğal tavuk yetiştiriciliğine başladık. Tavukların bakımı sırasında öğrenciler, ekosistemin işleyişini yakından izlemektedir.

Cette année, en plus de notre travail en permaculture dans le potager du lycée, nous nous sommes lancés dans l’élevage de poules ! L’entretien du poulailler permet ainsi à nos élèves de suivre de près le fonctionnement d’un écosystème.

Çevre kulübünde yer alan hazırlık öğrencileri, bu yıl gerçekleştirilen tavşan bakımını üstlenmişlerdir. Bu çalışmalar öğrencilerin, sorumluluk bilincini geliştirecektir.

Les élèves de classe préparatoire du club Environnement se sont lancés dans l’élevage de lapins, activité qui contribuera à développer leur sens des responsabilités.


(01.03.2017 – Çarşamba)

Sirke Atölyesi

Permakültür (sürdürülebilir yaşam)projesi kapsamında, sağlıklı,temiz gıda tüketme ve kendi gıdalarını yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla öğrencilerle yıl içinde bir kaç atölye çalışması yapılması uygun görülmüştür. Bunlardan ilki turşu,ikincisi yoğurt atölyesi olarak gerçekleştirilmiştir.

Üçüncü atölyemiz sirke, Notre Dame De Sion Okulunda ortak çalışma olarak gerçekleştirildi.Bu çalışma, Robert kolej emekli Coğrafya öğretmeni ve permakültür çalışmalarının okullarda yapılmasında öncelik eden Ferdağ Sezer liderliğinde yapılmıştır.

Sirke; şekerli ve nişastalı çözeltilerin mayalanmasıyla meydana gelen,asetik asit içeren sulu çözeltidir. Sirkeleşme, sirke bakterisi denen bir mikroorganizmanın yaptığı bir mayalanmadır. Bir çok türü olan sirke daha çok üzüm ve elmadan yapılmaktadır. Günlük yaşamda hemen her alanda  kullandığımız sirke sağlığımız için oldukça faydalıdır.

Öğrencilerle elma sirkesini, yapım aşamasını uygulayarak gerçekleştirdik.

Bu atölye çalışması ile öğrenciler,evlerinde takibini yapacakları,aileleri ile paylaşacakları,salatalarında tüketecekleri temiz bir gıda elde etmenin mutluluğunu yaşamışlardır.

 

L’atelier de fabrication de vinaigre

Dans la cadre du projet de permaculture (mode de vie respectueux de l’environnement), nous avons trouvé opportun d’organiser des ateliers avec les élèves au cours de l’année scolaire afin de leur faire acquérir de bonnes habitudes alimentaires et de leur apprendre comment fabriquer certains propres produits de consommation courante. Les premiers ateliers ont permis de leur montrer la fabrication du turşu ainsi que celle du yaourt.

Le troisième atelier, celui de fabrication de vinaigre, a eu lieu avec le lycée Notre Dame De Sion. L’activité s’est déroulé sous la supervision de Ferdağ Sezer, professeur de géographie retraité de Robert College et très actif dans la promotion de la permaculture dans les écoles.

Le vinaigre est une solution liquide contenant de l’acide acétique qui se forme à partir d’une fermentation de solutions sucrées et féculents. La processus de fermentation du vinaigre se fait à partir de l’action d’un micro-organisme appelé “ la bactérie du vinaigre”. De nombreux vinaigres sont faits à partir de la pomme ou du raisin. Le vinaigre est bon pour la santé et utile dans presque tous les domaines de la vie quotidienne.

Nous avons montré les différentes étapes de la fabrication du vinaigre de pomme à nos élèves.  

Ils ont ainsi eu, grâce à cet atelier, la satisfaction de fabriquer un produit de consommation courante qu’ils pourront continuer chez eux, qu’ils pourront utiliser pour leurs salades, partager avec leurs familles.

 


(22.03.2017 – Çarşamba)

Saint Michel permakültür bahçemizde bahar çalışmalarına başlanmıştır. Kış sebzelerinin arasında büyüyen yabani otlar ayıklanarak sebzelerin daha iyi beslenmesi sağlanmaktadır.

Toprak zenginleştirildi. Viyollere tohum ekimi yapıldı. Tavuklarımız bahar hazırlığı yapan öğrencileri şaşkınlıkla izlemektedir. Öğrenciler bu çalışmaları yaparken doğal sistemin işleyişini gözlemlemiş ve birlikte üretim yapmanın mutluluğunu yaşamışlardır.

Nous avons demarré les travaux de printemps dans notre jardin en permaculture de St Michel. Les mauvaises herbes qui ont poussé entre les légumes d’hiver ont été arrachées et laissées sur place pour enrichir la terre. Nous avons effectué des semis dans des godets individuels. Nos poules observait avec étonnement nos élèves s’activer. Ces derniers ont pu comprendre le fonctionnement d’un écosystème et ont eu la joie de travailler et produire ensemble.

Kışın soğuk ve yağmurlu bir günde okulumuzun önünde yaralı bir şekilde bulunup sahiplendiğimiz küçük kedimiz sevgi ile büyüyor ve etrafına mutluluk veriyor.

Nous avons trouvé un chaton blessé devant notre école cet hiver, un jour de pluie et de grand froid. Nous l’avons recueilli et apprivoisé. Il grandit désormais dans nos murs, choyé, et nous apporte du bonheur au quotidien.


(29.03.2017 – Çarşamba)

Bahçemizde,çuvalda ve samanda patates ekimi gerçekleştirildi.

Çuvalda patates; önce boş çuvalları katlayarak derinliği azaltılır, içine doğal gübreli toprak koyulur.Sonra üstüne dört parçaya bölünmüş patatesler koyulur. Üstü toprakla kapatılır.

Samanda patates; bahçenin bir bölümüne

patates ekimi için gevşek toprak hazırlanır. Patatesler küçük dilimlere bölünerek toprağa atılır, sonra patateslerin üstü toprakla kapatılır. En üstü samanla örtülür..

Öğrenciler bu işleri yaparken büyük keyif almışlardır. Heyecanla patateslerin filizlenmesini ve büyümesini bekleyeceklerdir.

Nous avons planté des pommes de terre avec des sacs de toile et de la paille dans notre potager.

Pommes de terre en sac : plier les sacs de toile pour en limiter la profondeur et les remplir de terreau naturel. Placer quatre morceaux de pommes de terre coupée par-dessus. Recouvrir avec de la terre.

Pommes de terre sous la paille : préparer une terre malléable pour la plantation dans un coin du jardin. Couper les pommes de terre en rondelles et les déposer sur la terre, puis recouvrir de terre. Recouvrir ensuite avec de la paille.

Nos élèves se sont complètement pris au jeu pendant l’atelier. Ils attendent avec impatience la pousse des pommes de terre.


(12.04.2017 – Çarşamba)

Peynir ve Kefir Atölyesi

Bu yıl ki dördüncü atölyemiz olan peynir ve kefir yapımı, permakültür bahçemizde ortak çalışmalar yaptığımız Notre Dame De Sion permakültür/çevre kulübüyle birlikte gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmamızda da Ferdağ Sezer eşlik etmiştir, öğrencilere önce peynirin,kefirin faydalarını ve yapım aşamalarını anlatmıştır. Bu sırada öğrenciler,küçük bir bahar pikniği gerçekleştirmişlerdir.

Peynir; Sütün kaynatılarak,yoğurt veya sike ile kestirilmesi ile oluşur.Yoğurt veya sirke katıldıktan 8-10 dakika içinde sütün yeşilimsi suyu görülür ve çökelekler ortaya çıkar.

Suyu bütünü ile ortaya çıkınca süzülür ve bez torbaya koyulur. Bez torba iyice sıkılarak suyu tamamen çıktıktan sonra üzerine bir ağırlık koyulur ve bir gün bekletilir. Bir gün sonra dilimlenerek tuzlu suda muhafaza edilir.Peynir A.C.D.E K ve B6,B12 içermektedir. Özellikle fosfor,sodyum,kalsiyum ve potasyum açısından çok zengindir.

Öğrenciler sütün kaynamasını heyecanla beklemişlerdir.Taşmasını engellemek için nöbetleşe karıştırmışlardır. Çökelmesini merakla izlemişlerdir.

Kefir; Oda sıcaklığında süt kefir adı verilen mayayı kullanarak karanlık ortamda 12 saat  bekletilir. Daha sonra  süzülür,çoğalan maya bir sonraki yapımında kullanılır veya buzdolabında uzun süre bekletilebilir. Ayran kıvamındaki kefir,günde bir bardak şeklinde tüketilebilir. Kefir yapımında cam kavanoz,tahta kaşık ve plastik süzgeç tercih edilmelidir.

Sindirime yardımcı olan bakteriler bakımından zengin olan kefir bağışıklık sistemini güçlendirir, B12,B1, biotin ve K vitaminleri içerir.

Öğrenciler, Ferdağ hocadan kefir mayası almışlardır. Yapımını aileleri ile denemek istediklerini söylemişlerdir.

Bu atölye çalışması ile öğrenciler, sofralarında bir çok çeşidini tükettikleri peynirin ve az tanıdıkları kefiri öğrenmekten büyük mutluluk ve gururunu  yaşamışlardır.

Atelier de fromage et de kefir

     Notre quatrième atelier a porté sur la production de fromage et de kefir . Il s’est déroulé dans notre jardin de permaculture en partenariat avec le club de permaculture/environnement du lycée Notre Dame De Sion. Ferdağ Sezer a animé l’atelier tandis que les élèves faisaient leur premier pique-nique du printemps. Il leur a expliqué les bienfaits de la consommation de fromage et de kefir ainsi que les différentes étapes de leur production.

        Le fromage se fait en ajoutant du yaourt ou du vinaigre à du lait porté à ébullition. Après 8 à 10 minutes d’attente, de petits grumeaux (caillé) se forment et un liquide légèrement jaune (sérum) apparaît. Une fois le sérum dégagé, le mélange est filtré puis mis dans un tissu afin que le caillé soit tout à fait égoutté. Il faut bien serrer le sac en tissu pour évacuer tout le sérum, puis disposer un poids dessus et le laisser reposer une journée. Il faut ensuite le couper en morceaux et le plonger dans de l’eau salée afin que le fromage soit conservé. Le fromage contient des vitamines A, C, D, E, K ainsi que des vitamines B6 et B12. Il est tout particulièrement riche en phosphore, sodium, calcium et en potassium.

        Les élèves ont fait bouillir le lait et ils ont remué le mélange chacun à leur tour pour éviter que le mélange ne déborde, puis ont observé la formation du caillé avec attention.

        Le kefir se fait en ajoutant une levure elle-même appelée « kefir » à du lait à température ambiante. Le mélange doit ensuite être conservé dans une salle obscure pendant 12 heures avant d’être filtré. Le surplus de levure est récupérée pour une prochaine production de kefir et peut être conservé longtemps au frigo. Le kefir à la consistance de l’ayran et peut être consommé à raison d’un verre par jour. Pour faire du kefir, il est préférable d’utiliser des pots en verre, une cuillère en bois et un égouttoir en plastique. Le kefir est riche en bactéries qui aident à la digestion et renforcent le système immunitaire. Il contient des vitamines B12, B1 et K.

C’est Ferdağ Sezer lui-même qui a fourni la levure de kefir aux élèves. Ces derniers, ravis, se sont tous promis d’en faire également avec leur famille.

        Grâce à cet atelier, les élèves ont eu le plaisir et la fierté d’apprendre à faire du fromage, qu’ils consommaient déjà sous différentes formes, ainsi que le kefir qu’il connaissaient mal.


(26.04.2017 – Çarşamba)

Mülteci çocuklar için düzenlenen festivalde çocuklarla permakültür bahçemizde fideler diktik.

Dans le cadre du festival organisè pour les enfants rèfugiés(Syrieus), les enfants out reussi a planter des cerbres.

 


(10.05.2017 – Çarşamba)

” Fidandan Sofraya Zeytin”

Permakültür ortak projesi kapsamında, Aralık 2017 de Notre Dame de Sion Sürdürülebilir yaşam/Çevre kulübü,Saint Michel Sürdürülebilir yaşam/Çevre kulübü birlikte Ayvalık’ta zeytin hasadı gerçekleştirmişlerdir. Öğrenciler, topladıkları zeytinlerin işlendiği modern ve geleneksel fabrikaları gezip üretime katılmışlardır. Ayrıca zeytinin tarihçesini öğrenmek üzere müzeleri de gezmişlerdir. Bütün bu çalışmalar, Fotoğraf sanatçıları Alberto Modiano ve Haşmet Demirbil tarafından belgelenmiştir.

6 Mayıs 2017 de  “Fidandan Sofraya Zeytin”adı altında ortak çalışmaların fotoğraf sergisi Notre Dame de Sion Fransız lisesi Sergi salonunda  açılışı yapılmıştır.

Kulüp öğrencileri, kulüp saatinde sergiyi gezmişlerdir.

Öğrenciler büyük sevinç ve heyecanla fotoğrafları inceleyerek, o günü yeniden yaşamışlardır.

 “Du bourgeon à  la table”

Les clubs environnement de Notre Dame de Sion et de Saint-Michel se sont rendus à Ayvalık pour la récolte des olives en décembre 2016 dans le cadre du projet de permaculture commun à nos établissements. Les élèves ont participé à la transformation des olives dans les usines avec des méthodes traditionnelles mais aussi des méthodes plus modernes. Ils/elles ont également pu découvrir l’historique de la traite de l’olive grâce à une visite des musées d’Ayvalık. Les photographes Alberto Modiano et Haşmet Demirbil étaient avec nous et les photographies qu’ils ont prises pendant le séjour font l’objet d’une exposition intitulée “Du bourgeon à la table”, présentée à Notre Dame de Sion depuis le 6 mai 2017. Les élèves du club ont eu le plaisir de visiter cette exposition et de revivre ainsi ces moments précieux.


(2-4 Haziran 2017)

Bolu’da Permakültür bahçesinde

Saint Michel Lisesi Çevre/ Sürdürülebilir Yaşam Kulübü ve Notre Dame de Sion Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencileri, rehber öğretmenleri eşliğinde 2-4 Haziran da Bolu-Seben Alpagut köyünde yer alan Permakültür bahçesinde sebze ekimi gerçekleştirmişlerdir. Köy muhtarı Mehmet bey ve yardımcılarının ev sahipliğinde ve öncülüğünde çalışmalar sürdürülmüştür. Damlama sistemi kurulmuş, sulama gerçekleştirilmiştir.

Ekim öncesi öğrenciler çalışma alanının yakınındaki boş araziyi yine muhtarlıkta görevli Ramazan beyin yardımı ile ağaçlandırmışlardır. Her iki okul öğrencileri işbirliği ile diktikleri 70 çam fidesini, aralarında yarışma yaparak sulama işlemini eğlenceli hale getirmişlerdir. Yemeklerimizi, çalışma alanında öğrencilerin de katkıda bulundukları yiyeceklerle gerçekleştirdik.

Bu ortak çalışmalarla, öğrenciler birlikte üretmenin mutluluğunu yaşamışlardır. Ayrıca toprak, su, bitki etkileşimini gözlemiş, doğa içindeki uyumu hayranlıkla izlemişlerdir.

Bolu-İstanbul güzergahı üzerinde UNESCO “Dünya Kültür Mirası”listesine dahil edilerek koruma altına alınan Sakarya’ya bağlı Taraklı ilçesi ziyaret edilmiştir. Taraklı, Yaşamın kolay olduğu kentler uluslararası ağı’na 2011 de dahil olmuş “Sakin Şehir” ünvanını almıştır. Cittaslow Taraklı.

 

                                  Permaculture à Bolu

Du 2 au 4 juin, les élèves des clubs environnement de Saint-Michel et Notre-Dame-de-Sion se sont rendus dans le village de Alpagut (Seben – Bolu) en compagnie de leurs professeurs pour faire une plantation de légumes en permaculture. L’activité s’est déroulée sous la supervision du muhtar de village, Monsieur Mehmeh, et de ses collaborateurs.  L’équipe a également mis en place un système d’arrosage et de goute-à-goute dans le jardin. Les élèves avaient déjà effectué des plantations d’arbres à l’automne sur un terrain vide aux abords du jardin avec l’aide de Monsieur Ramazan, employé du muhtarlık. L’équipe a pu planter 70 plans de pins et l’étape d’arrosage s’est transformée en jeu d’adresse entre les élèves… Nous avons mangé des plats cuisinés avec les légumes que les élèves avaient plantés en automne.

Les élèves ont réussi la phase de production grâce à ce travail collectif. Ils ont pu observer avec admiration une nature harmonieuse au travers des interactions de l’eau, des plantes et de la terre. Sur la route du retour, nous nous sommes arrêtés à Taraklı, arrondissement relié à Sakarya, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. La ville a obtenu le titre de “Ville tranquille” en 2011 grâce à sa qualité de vie.

Les élèves ont observé avec intérêt les spécificités géographiques de la région (terrains forestiers, vallée étroite, hautes montagnes, collines aux alentours, région située au-dessous du niveau de la mer…).

Cette activité a aussi contribué à diminuer l’empreinte carbone des nos élèves.


(25.08.2017 Cuma)

 

           Amerika ‘daki permakültür projemiz

Saint Michel Lisesi Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencileri Derin ve Selin ile Notre Dame de Sion Çevre/Sürdürülebilir Yaşam Kulübü öğrencileri Serra ve Berkin  öğretmenleri eşliğinde Caretakers of the Environment konferansına katılmışlardır.

Caretakers 1986 yılından beri her yıl farklı konularda ve farklı ülkelerde gerceklestirilmektedir.  22 ülkenin delege bulundurduğu Caretakers bu yıl 31.ci konferansını Amerika’nın Oregon eyaletinde, Western Oregon State Üniversitesinde gerçekleştirmektedir.

Konferansın bu yılki konusu “Following Nature’s Desing” olarak belirlenmiştir. Konferans sunumları “Food Systems” ve “Desing  for Environment” olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. 18 ülkeden öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı bu konferansta, öğrencilerimiz hazırladıkları “The Adventure of Olive” projesini Food Systems bölümünde iki ayrı oturumda sunmuşlardır.

Akdeniz ikliminin tanıtıcı ürünü olan zeytinin üretim aşamalarını, endüstride ve yaşamın her alanında kullanımını içeren proje büyük ilgi toplamıştır. Katılımcılar ayrıca Food Market gecesinde zeytini ve ülkemize özgü bir kaç ürünü tatma fırsatı bulmuşlardır. Hazırlanan kitap ayracı ve katalog çok dikkat çekmiştir.

Öğrenciler, bir çok sunum ve workshopa katılmışlardı. Milli parklara yapılan geziler, öğrencilerin Ekosistemin işleyişini yakından görmesini sağlamıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının işleyişini ve çevreyi korumadaki önemini de yerinde görerek, çevre duyarlılığında yeni bakış açıları edilmişlerdir.

Çevre Kulübü öğrencileri iki yıldır Caretakers konferanslarına katılarak diğer ülkelerden gelen arkadaşları ile birlikte GENÇ Çevre Liderliğini üstlenmektedirler.

 

          Notre projet permaculture aux USA

Derin et Selin, élèves et membres du club environnement du lycée Saint Michel, et Serra et Berkin, élèves et membres du club environnement du lycée Notre-Dame de Sion, ont participé à la conférence Caretakers of the Environment en compagnie de leur professeur(e)s.

Cette conférence se tient chaque année depuis 1986 sur un thème différent dans un nouveau pays. Des délégué(e)s de 22 pays se sont retrouvé(e)s cette année pour la 31ème édition de Caretakers qui s’est déroulée aux Etats-Unis dans l’Etat de l’Oregon, à l’Université d’Etat Western Oregon.

La conférence de cette année avait pour thème “Following Nature’s Design” et les présentations ont été divisées en deux sous-thématiques : “Food Systems” et “Design  for Environment”. Nos élèves ont présenté le projet “The Adventure of Olive” au cours de deux sessions de la programmation “Food Systems” à des élèves et des professeur(e)s issu(e)s de 18 pays différents.

Le projet sur l’olive, produit emblématique de la région méditerranéenne, a beaucoup intéressé (présentation des étapes de la production, de son industrie, des usages dans tous les domaines de la vie quotidienne…). Les participant(e)s ont eu l’occasion de goûter des olives et autres produits de notre pays lors de la soirée du Food Market. Les marque-pages et le catalogue préparés ont eu beaucoup de succès.

Nos élèves ont participé à divers ateliers et présentations. Ils/elles ont pu mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes grâce aux promenades organisées dans les parcs nationaux. Ils/elles ont été d’autant plus sensibilisé(e)s aux questions environnementales qu’ils/elles ont pu constater in situ l’importance de la protection de l’environnement et saisir le fonctionnement des énergies renouvelables.

Depuis deux ans, grâce à leur participation à Caretakers, nos élèves du club environnement et leurs ami(e)s de tous les autres pays assurent le leadership jeunesse en matière de protection de l’environnement.

 


(06-07-08 Ekim 2017)

Bolu’da Permakültür Bahçesinde Hasat

Saint Michel Lisesi ve Notre Dame de Sion Lisesi Çevre/ Sürdürülebilir Yaşam Kulüpleri rehber öğretmenleri eşliğinde permakültür çalışmaları kapsamında,Bolu, Seben Alpagut köyünde hasat çalışmalarını gerçekleştirdiler.

Öğrenciler,ilkbaharda ektikleri ürünleri (domates,biber, nane, soğan, sarımsak, mısır, fasulye) topladılar. Bu ürünleri yemeklik, turşuluk ve tohumluk olarak ayırdılar. Daha sonra tohum atölyesinde,küçük domates tohumlarını ayıklama yöntemlerini öğrendiler. Toprağı havalandırarak malç ile örtüler ve kışa hazır hale getirdiler. Domates yapraklarından doğal bitki ilacı yaptılar.Tüm çalışmaları tamamladıktan sonra Seben’in lezzetli elmalarını ağacında toplamanın keyfini yaşadılar. Ayrıca köy panayırını dolaşarak köyün yerli ürünlerinden evlerine götürmek üzere satın aldılar.

Çalışmalara katılan öğrencilerimizden Selin, duygularını şöyle aktardı; Permakültür çalışmaları için benim köye ikinci gelişim,burayı seviyorum. Arkadaşlarımla ve köy halkı ile çalışmak,dayanışmak, kaynaşmak ve özellikle birlikte hazırladığımız yemeği aynı masada yemek beni mutlu ediyor. Yemekten sonra sokak hayvanlarını doyurmak onları sevmek yorgunluğumu alıyor.

Permakültür çalışmalarını okulumuzun dışında da gerçekleştirmek bir çok insana tanıtmak bizleri motive ediyor.Köyde yaptığımız çalışmalar sırasında kendimi doğayla bütünleşmiş hissediyorum.

 

Récolte dans le jardin en permaculture de Bolu

Les élèves des clubs environnement de Saint-Michel et de Notre-Dame-de-Sion se sont rendu(e)s dans le village d’Alpagut (Seben, Bolu), pour faire des récoltes en compagnie de leurs professeures.   

Les élèves ont ramassé les légumes plantés au printemps (tomates, poivrons, menthe, oignon, ail, maïs, haricots) et les ont ensuite triés selon leur usage (consommation immédiate, turşu, graines). Ils/elles ont ensuite appris à isoler les graines des petites tomates au cours d’un atelier. Après avoir aérer la terre, ils/elles ont étendu un voile d’hivernage en guise de préparatif avant les grands froids. Ils/elles ont préparé des remèdes naturels à base de feuilles de tomates et une fois terminé, ils/elles ont eu le plaisir de récolter les délicieuses pommes de Seben. Ils/elles ont également eu l’occasion d’acheter des produits locaux lors de la fête de village.

Selin, l’une de nos élèves, témoigne : “C’est la deuxième fois que je viens au village pour les activités de permaculture. J’aime ce village. Je suis très heureuse de faire des activités avec mes ami(e)s et avec les gens du village, et surtout de cuisiner et manger tous ensemble. Nourrir les animaux de rue après le repas me fait oublier toute ma fatigue. Faire des activités en permaculture et rencontrer de nouvelles personnes nous motivent beaucoup. Je me sens en osmose avec la nature quand je travaille au village.”